Blog Ser Mediador

Servei de mediació sociosanitària a l'Agència Pública Empresarial Sanitària Hospital de Ponent

La plataforma de contractació de la Junta d'Andalusia, una vegada més, posa de manifest la oportunitat laboral i professional de la mediació, pel fet que a més es tracta d'una disciplina susceptible d'especialització i de ser aplicable a un gran nombre d'àmbits diferents, com en aquest cas és el camp intercultural relacionat amb la salut. És per això que l'Agència Pública Empresarial Sanitària Hospital de Ponent busca incloure la mediació sociosanitària dins dels seus serveis, cosa necessària després de l'alta taxa d'immigració que registra Almeria segons dades dels censos de l'INE.

El complex hospitalari públic almerienc, d'àmbit comarcal, ubicat a El Ejido (Almeria), obre licitació per implantar un Servei de Mediació a l'hospital. El termini de recepció de sol·licituds finalitza el 11 de Desembre a les 14.00 hores. Aquesta aposta per la mediació des dels hospitals que es tradueix en una bona oportunitat laboral per als mediadors és una cosa que, sens dubte, beneficiarà amb escreix els que realment són protagonistes: els pacients, especialment els estrangers, que es podran veure més ben integrats socialment dins làmbit de la salut.

Llegir més

La mediació familiar, la meva experiència professional

elisa godino

Article escrit per: Elisa Godino, autora i professora del Curs de Mediació Civil i Mercantil de Fundació Didàctica XXI. Psicòloga i Mediadora familiar.

Dés de sempre he sabut que volia dedicar-me a la branca social, així que em vaig especialitzar en temes relacionats amb intervenció amb famílies i teràpia de parella, camps que desenvolupo al Centre d'Orientació i Mediació Familiar COORDENADES. Encara recordo quan vaig decidir fer el meu primer curs de mediació i les preguntes que rondaven per la meva ment al respecte: Què és realment la Mediació? Per què és tan important utilitzar-la per resoldre conflictes familiars?

La mediació és una alternativa de gestió de conflictes eficaç i útil que fomenta la resolució positiva i pacífica de problemes quotidians que poden sorgir als diferents àmbits de les relacions humanes, com podria ser el familiar.

Però, per què es considera la mediació com el mitjà més adequat per resoldre conflictes familiars?

Llegir més

Entrevista a Reyes Coto, advocada i mediadora de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sevilla


«Les parts tendeixen a trobar el seu suport en l'exposició dels seus fets i interessos en detriment de l'altra part, actitud que neix de la manca d'aquesta cultura jo guanyo/tu ganes».

Reis Coto Jiménez és advocada i mediadora especialitzada en Mediació Familiar i Sanitària. És membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sevilla i compta amb publicacions a diverses revistes especialitzades en mediació. Es va llicenciar en Dret per la Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla i actualment és col·laboradora al despatx professional Advocats Campo&Carrasco.

Coneixen els ciutadans la mediació prou per convertir-la en la seva primera alternativa?
R: No prou. Encara no hi ha prou informació a la ciutadania sobre què és, com funciona i els efectes derivats de la gestió i resolució de conflictes a través de la mediació. I sobre aquesta situació en som responsables tots, Administracions Públiques, partits polítics, mitjans de comunicació i els agents socials que interactuem de forma més directa.

Què cal per ser mediador?
R: Des del punt de vista legal, podria ser mediador tot aquell que compleixi els requisits legals fixats a la vigent Llei de mediació oa la normativa de cada CC. AA. quant a mediació familiar. Ara bé, des del punt de vista personal, pot ser mediador aquella persona que senti la mediació com a perspectiva o visió on impera la cultura que, per fer valer i guanyar interessos personals o/i professionals, no vol dir que l'altra part hagi de perdre. El mediador, a més a més de tenir formació específica, ha de ser una persona honesta i humil, que senti la cultura de l'acord i del diàleg com a eina per construir en positiu.

Llegir més

Entrevista a Reyes Coto, advocada i mediadora de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sevilla


«Les parts tendeixen a trobar el seu suport en l'exposició dels seus fets i interessos en detriment de l'altra part, actitud que neix de la manca d'aquesta cultura jo guanyo/tu ganes».

Reis Coto Jiménez és advocada i mediadora especialitzada en Mediació Familiar i Sanitària. És membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sevilla i compta amb publicacions a diverses revistes especialitzades en mediació. Es va llicenciar en Dret per la Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla i actualment és col·laboradora al despatx professional Advocats Campo&Carrasco.

Coneixen els ciutadans la mediació prou per convertir-la en la seva primera alternativa?
R: No prou. Encara no hi ha prou informació a la ciutadania sobre què és, com funciona i els efectes derivats de la gestió i resolució de conflictes a través de la mediació. I sobre aquesta situació en som responsables tots, Administracions Públiques, partits polítics, mitjans de comunicació i els agents socials que interactuem de forma més directa.

Què cal per ser mediador?
R: Des del punt de vista legal, podria ser mediador tot aquell que compleixi els requisits legals fixats a la vigent Llei de mediació oa la normativa de cada CC. AA. quant a mediació familiar. Ara bé, des del punt de vista personal, pot ser mediador aquella persona que senti la mediació com a perspectiva o visió on impera la cultura que, per fer valer i guanyar interessos personals o/i professionals, no vol dir que l'altra part hagi de perdre. El mediador, a més a més de tenir formació específica, ha de ser una persona honesta i humil, que senti la cultura de l'acord i del diàleg com a eina per construir en positiu.

Llegir més

Entrevista a Eva Susana Fernández, mediadora i fundadora de Tarc


«Les persones no recorren a la mediació per descongestionar els jutjats, hi van perquè creuen que és una bona manera de resoldre els seus conflictes».

Eva Susana Fernández és especialista en resolució de conflictes de família, civils, mercantils, empresa i administració pública. A més, és fundadora de Tarc, el primer centre de mediació privat homologat per la Generalitat de Catalunya, i va fer un màster en Resolució Alternativa de Conflictes. També és membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i del Centre de Mediació del Departament de Justícia, on forma part del grup d'experts en mediació familiar i intrajudicial. Té una experiència professional de més de 10 anys en la gestió de conflictes a l'àmbit privat i públic.

Es pot encarregar qualsevol mediador de qualsevol conflicte o es requereixen diferents especialitzacions per a cada classe de confrontació?
R: Hi ha un debat obert sobre si cal l'especialització del mediador o si per contra no ho és. Crec que és important que el mediador conegui i se senti còmode en l'àmbit en què intervindrà, però a parer meu no és requisit imprescindible que estigui especialitzat; de fet, això us permet poder apreciar aspectes més amplis que faciliten la resolució del conflicte. Tampoc cal oblidar que a la mediació poden intervenir altres professionals amb la funció d'assessorar en els dubtes que puguin sorgir.

Llegir més

Els punts forts i febles de la Llei de mediació

Llei de mediació

Article escrit per: Amparo Quintana, advocada i mediadora. Membre del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME) i també de l'AMM (Associació Madrilenya de Mediació)

La Mediació en assumptes civils i mercantils ha establert les bases d'un marc legal de regulació de la mediació a nivell estatal. Amparo Quintana, com a advocada i professional de la mediació, destaca quins són els aspectes més positius i els que es podrien millorar de la Llei de mediació:

Punts forts:

1) Es percep el mediador com un professional objectivament capacitat per exercir aquesta activitat. La mediació no és cosa de gent benintencionada o més o menys conciliadora, sinó que s'ha d'exercir per professionals:

  • Això redunda en més seguretat per als usuaris, mentre poden demanar informació als mediadors sobre la seva experiència, formació i professió d'origen, i s'han de facilitar aquests últims.
  • Conseqüència de tot això és l'obligació de subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

Llegir més