Condicions de venda EIM

logo eim webinar

Responsable: Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU – CIF: A-92909068 Dir. postal: AVDA. JORGE LUIS BORGES, 15 BLOC 3-1º PLANTA, 29010, MALAGA Telèfon: 952062923 Correu electrònic: compliment@grupomainjobs.com

Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU, d'ara endavant EIM (Escola Internacional de Mediació), disposa d'aquesta pàgina web de venda i exposició de productes (d'ara endavant la “Web”) és un comerç electrònic accessible per la xarxa d'Internet a l'adreça https ://eimediacion.edu.és. Qualsevol usuari (d'ara endavant l'Usuari), pot accedir a aquesta web.

La Web permet navegar a l'Usuari lliurement, sense que això us comprometi de cara a una possible comanda. La Web permet a EIM oferir a la venda de programes formatius o cursos (Serveis) a Usuaris que hi naveguin.

Per a l'aplicació de les presents condicions, queda acordat que l'Usuari i l'EIM seran denominats conjuntament les “Parts” i individualment la “Part” i que l'Usuari que hagi validat una comanda s'anomenarà aleshores el “Comprador”.

Els drets i les obligacions de l'Usuari s'apliquen necessàriament al Comprador.

Tota comanda oferida a la venda a la Web suposa la consulta i l'acceptació expressa de les presents condicions generals de venda, sense que per això, aquesta acceptació estigui condicionada per la signatura manuscrita per part de l'Usuari.

L'Usuari que volgués comprar a la Web declara ser major de 18 anys. Els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats per menors a càrrec seu.

L'usuari podrà conservar o imprimir aquestes condicions de venda sempre que no les modifiqui.

La llengua habilitada per a la contractació de serveis dEIM és castellà.

Per dur a terme el procediment de contractació de serveis l'Usuari haurà d'iniciar el procés guiat des de l'apartat 'Matrícula' i seleccionar l'acció formativa que voleu contractar.

Durant el procés de contractació l'Usuari tindrà la possibilitat de revisar les dades per identificar i corregir els errors en la introducció de les dades abans de confirmar-les. A la finalització del procés de contractació, l'Usuari podrà visualitzar i imprimir un extracte del servei contractat. Igualment rebrà una còpia del mateix de forma automàtica a través de correu electrònic.

EIM. amb la finalitat de millorar els serveis oferts a la seva web, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals i específiques de venda, sense avís previ. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina web d'EIM, s'entendrà com a complert el deure de notificació als usuaris amb antelació suficient, no obstant això, s'entén que aquestes modificacions no s'aplicaran a les reserves o comandes prèviament acceptades i confirmats pel Comprador.

Aquestes condicions s'apliquen amb exclusió de qualsevol altre document.