Inici d'un procediment de mediació internacional

D'acord amb la nostra normativa, la mediació és el “mitjà de solució de controvèrsies, sigui quina sigui la seva denominació, en què dues o més parts intenten voluntàriament assolir per si mateixes un acord amb la intervenció d'un mediador”.

 Però avui ens preguntem com comença un procediment de mediació quan el conflicte és transfronterer. Això passarà perquè les parts tinguin el seu domicili o residència als Estats diferents o perquè els acords de les parts s'han d'executar als Estats diferents al del domicili de les parts.

Un supòsit habitual: inici amb acord previ

image

El primer escenari de l'inici de la mediació, i potser més senzill, és que la mediació compta amb un acord previ al conflicte, normalment al mateix contracte internacional.

En general és interessant la introducció de la clàusula de mediació al propi contracte en el moment de celebrar-ho. No obstant, res no impedeix que la decisió d'acudir a la mediació s'adopti a posteriori, fins i tot quan ja hi ha controvèrsia. En aquest cas, és recomanable deixar constància escrita daquest conveni de sotmetiment a mediació així com del seu abast.

En què pot consistir l?acord previ?

image 1

Si al contracte s'ha pactat una mediació opcional, la part que vol dirimir

una diferència pot convidar la mediació a la contrapart. En altres paraules, podeu trucar a consultes per veure si escau una mediació. La clàusula de mediació opcional té un valor de bons oficis, però no compromet res.

Per contra, si a la clàusula hi ha un compromís de discutir i considerar en primer lloc la mediació, la part que vol resoldre una diferència està obligada a convidar l'altra part a considerar la mediació, com a consulta. La contrapart ha de valorar i considerar també aquesta mediació. Però cap no està obligada a acceptar el recurs a la mediació. Per tant, encara no es pot activar la mediació fins que no es concreti l'acord.

Finalment, si al contracte s'ha triat una mediació obligatòria com a forma de resolució de conflictes anterior a qualsevol altra, la part que vol dirimir una diferència ja podrà iniciar el procediment pròpiament de mediació, sense necessitat de

consultar-ho a l'altra banda.

En qualsevol dels casos, el procediment de mediació serà elegit per les parts, ja sigui ad hoc o institucional. Per exemple, en el cas del Centre Internacional d'ADRs de la Cambra de Comerç Internacional (CCI), la forma d'activació seria mitjançant una sol·licitud que s'ha de reenviar a totes les parts. Els terminis comencen a comptar a la data de l'acusament de rebut de la sol·licitud per part del Centre, o del pagament de la taxa de registre, si aquesta és posterior.

I si no hi ha acord previ, com comença una mediació?

image 2

El segon escenari d'inici d'un procediment de mediació, i potser més complex, és quan no hi ha un acord previ per a la mediació transfronterera, abans que sorgeixi la controvèrsia.

Cal passar, doncs, per una fase prèvia: invitació i acceptació o rebuig del recurs a la mediació. La mediació se sol iniciar per la invitació duna banda a laltra per recórrer a la mediació.

En aquesta invitació se sol donar un termini per contestar. La Llei Model de la UNCITRAL sobre mediació comercial internacional proposa una acceptació de la invitació en els 30 dies següents a la invitació, llevat que s'hi hagi inclòs un termini diferent. Si no hi ha resposta en termini, s'entén rebutjada la invitació a la mediació.

A les mediacions gestionades per institucions, els centres solen col·laborar per aconseguir l'acord de mediació que permeti iniciar el procediment. Prenent com a exemple a la CCI, l'interessat ha d'enviar una sol·licitud al Centre amb totes les dades d'interès i pagant les despeses corresponents d'administració.

Un cop rebuda, el Centre informa de la proposta les altres parts i pot ajudar a considerar-la. Si, finalment, hi ha acord per recórrer a la mediació, el procediment s'inicia a la data en què el Centre enviï la confirmació de l'acord.

S'entén frustrat l'intent de recórrer a una mediació quan les parts no arribin a cap acord en un termini de 15 dies a comptar de la data de recepció de la sol·licitud.

Quins efectes tenen l'inici de la mediació?

image 3

L'inici de la mediació té tres efectes fonamentals.

En primer lloc, el més obvi, un efecte d'activació: s'engegarà el procediment de mediació.

En segon lloc, un efecte d‟interrupció: en molts ordenaments l‟inici d‟una mediació interromp els terminis de prescripció i caducitat de les accions judicials.

I, en tercer lloc, un efecte de bloqueig: en algunes legislacions estatals, els tribunals arbitrals o els òrgans jurisdiccionals no podran conèixer de demandes i reclamacions mentre se substanciï la mediació. Només quan la mediació sigui fallida i no s'arribi a un acord de transacció, quedaria oberta la via judicial o arbitral.

Si vols formar-te en mediació, tria matricular-te a la escola número 1 al sector de la mediació.

Feu un comentari