Avís Legal EIM

logo eim webinar

Dades del Responsable

  • Identitat del Responsable: Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU
  • Nom comercial: Mainjobs
  • NIF/CIF: A-92909068
  • Adreça: Av. Jorge Luís Borges, no 15, bloc 3-1a planta. 29010. Màlaga.
  • Correu electrònic: compliment@grupomainjobs.com
  • Dades Registrals: Registre Mercantil de Màlaga, Tom 4459, Llibre 3368, Foli 79, Full MA-95730.

En aquest espai, l'USUARI podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals dús

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de Mainjobs inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, eimediacion.edu.es (“Usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal elcuartel.es.

Dades personals que recollim i com ho fem

Llegir Política de Privadesa

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Mainjobs. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:
• La reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, eimediacion.edu.es, l'Usuari es compromet a no portar-lo a

cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Mainjobs o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal eimediacion.edu.es o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Mainjobs no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Mainjobs poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Mainjobs, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Mainjobs utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Mainjobs. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Mainjobs.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Mainjobs indicant:

• Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat.

• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació

Exclusió de garanties i responsabilitats

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
• L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
• El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Mainjobs amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Màlaga.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal, si us plau dirigiu-vos al Delegat de Protecció de Dades, a l'email compliment@grupomainjobs.com

De part de l'equip que formem Mainjobs us agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.

Avís Legal

Actualitzat desembre 2022