Blog Ser Mediador

post menores 4

Ús de la tecnologia a la Mediació

De quins mitjans electrònics podem valdre en la gestió d'un conflicte en una mediació en xarxa? Amb caràcter previ a analitzar els possibles mitjans electrònics de què ens podem valer, hauríem d'analitzar quines són les característiques generals de treballar en xarxa: Així quan, ens comuniquem o treballem… Llegir més

post menores 2

Un model integral de mediació: model insight

La mediació insight és un model de mediació en conflictes desenvolupat des de l'any 2001 a la ciutat canadenca d'Ottawa, a partir d'un projecte conjunt de recerca entre la professora Cheryl Picard, de la Universitat Carleton, i el professor Kenneth Melchin, de la Universitat Saint Paul. Els orígens … Llegir més

post menores 2

Mediació i emigració: nous termes

Més enllà dels diferents posts que segur m'heu llegit aquí on defenso la professionalització de la figura del mediador Intercultural, avui volia portar-vos, un text diferent, i més centrat en una sèrie de nous termes que es van obrint pas en el terreny sempre canviant com és el … Llegir més

post eim

Habilitats clau per ser un bon mediador

Quan ens preguntem per la veritable naturalesa de la mediació podríem dedicar-nos a cercar fonaments jurídics, socials o si ens entestem, podríem donar sentit a explicacions de qualsevol tipus (psicològiques, socials, humanistes, etc.) que poguessin servir de justificació al naixement d'un procediment de mediació després de sorgir un conflicte entre … Llegir més

post menores 1

Inici d'un procediment de mediació internacional

D'acord amb la nostra normativa, la mediació és el “mitjà de solució de controvèrsies, sigui quina sigui la seva denominació, en què dues o més parts intenten voluntàriament assolir per si mateixes un acord amb la intervenció d'un mediador”. Però avui ens preguntem com s'inicia un procediment de mediació… Llegir més

mediacion comunitaria

Mediació comunitària: unint barris i comunitats

En els nostres dies on la migració serà un dels grans desafiaments per abordar la cohesió social a les nostres societats la mediació comunitària s'erigirà sinó ho és ja, en una estratègia clau per abordar-la a través del diàleg.