+ informació

Treballa a intervenció amb menors
Formació per treballar a tot el territori espanyol.
Reloj

600h

Practicas Icono V2

200h de pràctiques a +1.200 centres a Espanya

Formacion Online

Formació Online

Garantia Empleo

Opció a garantia de feina

Treballa a
Intervenció amb menors

Ara, tu tries quan vols que t'atenen des del departament d´admissions.

Atenció personalitzada

Sense cost ni compromís

Sense presses ni pauses Sol·licita-la ja!

Agenda la teva cita i assessora't per treballar a Intervenció amb Menors.

Tria quan contactarem amb tu.

Forma't per obtenir el teu títol d'expert en intervenció amb menors.

El Postgrau en Intervenció amb Menors et permetrà adquirir els coneixements, les competències i les estratègies necessàries per actuar en diferents contextos amb menors en situació de risc.

Aquest programa pretén donar resposta a la necessitat de professionals que les entitats i els centres de menors estan demanant. Avui dia hi ha una alta demanda de professionals que, a més de la seva titulació de base, tingui les competències necessàries per afrontar el repte i compti amb experiència demostrable al sector.

Et capacitarà per identificar situacions de risc social impulsant estratègies adequades per a la prevenció. Adquiriràs les competències necessàries per treballar a intervenir amb menors i joves en diferents àmbits dissenyant programes i activitats eficaces i innovadores.

El Postgrau en Intervenció amb Menors està dirigit a persones amb estudis de Grau en Educació Social, així com a altres professionals de la intervenció social que vulguin completar la seva formació, actualitzar les intervencions professionals en l'àmbit de l'atenció a menors en risc d'exclusió i millorar-ne l'ocupabilitat.

Quines competències adquiriràs:

 • Aprendràs a diagnosticar i analitzar els factors i processos que intervenen en la realitat de les persones menors en situació de risc i/o exclusió.
 • Adquiriràs les pautes necessàries per intervenir i intervenir eficaçment amb adolescents i joves en situacions de risc.
 • Identificaràs situacions de risc social impulsant estratègies d'intervenció adequades per a la prevenció.
 • Dissenyaràs programes i activitats adreçades a menors en situació de risc o exclusió social partint del context, marc legislatiu i els recursos disponibles.
im1
img2

UNA FORMACIÓ DE QUALITAT

A EIM estem especialitzats en formar professionals per millorar la seva ocupabilitat. Els nostres programes compten amb docents amb àmplia experiència professional i amb mitjans educatius innovadors que faran de la teva formació una experiència de qualitat.

SORTIDES PROFESSIONALS:

Educador/a en centres de protecció de menors.

Acolliment immediat, acolliment residencial, acolliment terapèutic, programes complementaris o de suport a l'acolliment residencial i recursos de majoria d'edat.

Educador/a en serveis de justícia juvenil.

Tècnic/a d'execució de mesures de medi obert, educador/a a CIMI (centres internament de menors infractors) i grups educatius de convivència.

Educador/a en programes de prevenció.

Violència filioparental, drogodependències, violència de gènere, violència entre iguals, etc.

Educador/a en programes datenció a víctimes i menors en risc.

Violència de gènere, tracta de persones, abusos sexuals, violència entre iguals, comunitats desafavorides, etc.

Educador/a en programes dintervenció en consum de substàncies o altres addiccions.

Comunitats terapèutiques i programes ambulatoris.

CONVENIS DE PRÀCTIQUES I OCUPACIÓ

EQUIP DOCENT

COL·LABORADORS

Miguel

MIGUEL INFANTS

Director d'Innovació i Desenvolupament de Productes al Grup Mainjobs.

– Docent a Infoca Formació.

– Assessor Innovació Educativa a la Fundació Didàctica. Innovació Educativa.

– Comitè de Direcció a MainJobs.

– Coordinador de Formació Elearning a Mainfor.

Maria

MARIA JESÚS BRU NAVARRO

Pedagoga i Educadora Social. Màster en Mediació Familiar.

– Educadora amb menors complint mesura judicial de Convivència en Grup Educatiu des del 2012 fins a l'actualitat.

- Experiència com a educadora a pisos d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere i en centres de protecció de menors.

titulacion intervencion con menoreseim

TITULACIÓ

Títol universitari d'especialització en Intervenció amb Menors expedit per la Universitat Europea Miguel de Cervantes.

Logo Uemc

HORES TEÒRIQUES: 400 H

HORES PRÀCTIQUES: 200 H

TOTAL HORES: 600H

CONTINGUT FORMATIU

MARC LEGAL PER A L'EXERCICI PROFESSIONAL AMB MENORS

Tema 1:  Context i antecedents històrics. El concepte dinfants al llarg de la història.

Tema 2:  Els drets dels nens i nenes durant els darrers 100 anys d'història a Espanya.

Tema 3:  Marc legal de referència en matèria de menors internacional, europeu, estatal i autonòmic. 

INTERVENCIÓ AMB MENORS EN RISC SOCIAL

Tema 1: Fases del desenvolupament: infància, edat escolar i adolescència.

Tema 2: Definició i concepte de menor en risc.

Tema 3: Principis i dimensions de la intervenció amb menors en risc.

Tema 4: Detecció i intervenció amb menors en risc: a l'àmbit escolar, a serveis socials des d'atenció primària.

Tema 5: Tipologies de desprotecció infantil i indicadors per a la detecció.

Tema 6: Pobresa i exclusió social

INTERVENCIÓ EDUCATIVA AMB MENORS VÍCTIMES DE DELICTES

Tema 1: Concepte de victimització infantojuvenil, definició i tipologies.

Tema 2: Víctimes especialment vulnerables.

Tema 3: Principals delictes a menors.

Tema 4: El maltractament infantil: definició, tipologies, factors de risc i indicadors.

Tema 5: Abusos sexuals intra i extrafamiliars.

Tema 6: Violència de gènere dins el nucli familiar.

Tema 7: Legislació civil i penal. Protocols dactuació.

SALUT MENTAL A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Tema 1: Conceptes previs: la psicopatologia de la infància i ladolescència.

Tema 2: Problemes relacionats amb la regulació emocional: depressió i problemes d'ansietat.

Tema 3: Salut sexual a la infància i adolescència.

Tema 4: Problemes relacionats amb làmbit escolar.

Tema 5: Trastorns del comportament alimentari.

Tema 6: El Trastorn per dèficit datenció i hiperactivitat (TDAH) Tema 7: Construcció positiva de la salut mental. Claus per reconèixer un problema de salut mental. 

INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN PROBLEMES DE CONDUCTA INFANTOJUVENTIL

Tema 1: Trastorns de conductes: què són i classificació.

Tema 2: Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). Símptomes, causes, detecció, evolució i tractament.

Tema 3: Trastorn Negativista Desafiant. Símptomes, causes, detecció, devolució i tractament.

Tema 4: Trastorn Disocial. símptomes, causes, detecció, evolució i tractament.

Tema 5: Els programes Cognitiu-Conductuals. 

INTERVENCIÓ AMB MENORS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Tema 1: Violència de gènere, gènesi, característiques i formes.

Tema 2: Perfil del maltractador i de la víctima de la violència de gènere entre joves.

Tema 3: Falses creences entorn de la violència de gènere. Els mites de l?amor romàntic.

Tema 4: Factors de risc a la violència de gènere en joves.

Tema 5: El cicle de la violència.

Tema 6: Percepció de la igualtat de gènere, la violència de gènere i les víctimes per part dels menors i els joves.

Tema 5: La llei integral davant de la violència de gènere.

Tema 6: Programes de prevenció de violència de gènere entre joves.

DETECCIÓ D'ADDICIONS EN MENORS I JOVES

Tema 1: Conceptes generals intoxicació, abús i dependència.

Tema 2: Símptomes generals: ús a l'addicció. Factors que influeixen en les conductes addictives.

Tema 3: Addiccions amb substància.

Tema 4: El consum de drogues entre la població adolescent.

Tema 5: Dependència sense substància.

Tema 6: Intervencions preventives.

Tema 7: Intervenció en trastorns addictius. 

PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE CONDUCTES ADDICTIVES EN MENORS I JOVES

Tema 1: Característiques duna conducta addictiva.

Tema 2: Neurobiologia de les Addiccions.

Tema 3: Factors psicològics a les addiccions.

Tema 4: Els processos de canvi en conductes addictives.

Tema 5: Patologia dual en addiccions.

Tema 6: Programes de psicoteràpia i procediments dintervenció i tractament.

Tema 7: Programes de Prevenció de les Addiccions.

PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ D'ADDICIONS TECNOLÒGIQUES EN MENORS

Tema 1: Ús de les TRIC en menors i adolescents.

Tema 2: Seguretat i TRICS.

Tema 3: Factors de risc i factors de protecció en l'addicció a les noves tecnologies i les xarxes socials.

Tema 4: Prevenció en lús de les TRICS: eines dintervenció socioeducativa.

Tema 5: Addicció a les noves tecnologies: definició, etiologia i tractament.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA AMB MENORS INFRACTORS

Tema 1: Delinqüència juvenil, aspectes generals. Perfil de la població.

Tema 2: Teories explicatives de la delinqüència juvenil.

Tema 3: Factors de risc i protecció de la delinqüència juvenil.

Tema 4: La responsabilitat penal del menor.

Tema 5: Mesures judicials imposades a menors: mesures de medi obert i tancat.

Tema 6: La violència filioparental.

Més de 5.000 professionals han confiat en EIM per impulsar la seva carrera

«El curs m'ha agradat moltíssim»

Un temari molt ampli, còmode i clar, amb moltes experiències pràctiques. M'hauria agradat tenir més temps, per dedicar-me més exclusivament a ell…

Ketty Cruz Prieto

Molt bona formació

Bona formació, impartida de forma amena. Davant de qualsevol dubte els tutors responen ràpidament. Molt recomanable

Beatriz Prada

Estudiar a l'EIM va ser sens dubte una gran experiència

Ia l'he recomanat als meus contactes i ho continuaré fent. Els docents són a disposició i les respostes són immediates. Seguiré formant-me amb vosaltres. Gràcies

Guillermina Docters

PLA D'ESTUDIS

El Postgrau en Intervenció amb Menors té com a objectiu adquirir competències, ampliant els teus coneixements i potenciant les capacitats que et permetran desenvolupar la teva tasca professional en un ampli ventall de contextos laborals. Per això compta amb una estructura innovadora que conjuga els coneixements teòrics com a base per emmarcar l'ampli contingut pràctic que et dotarà de les habilitats per a la intervenció eficaç amb menors en multitud de contextos de treball.

CONTINGUT DEL PROGRAMA (600 HORES)

ASSIGNATURA I. Marc legal per a l'exercici professional amb menors - 12.5 h (0.5 ECTS)

ASSIGNATURA II. Intervenció amb menors en risc social – 37.5 h (1.5 ECTS)

ASSIGNATURA III. Salut mental a la infància i adolescència – 50 h (2 ECTS)

ASSIGNATURA IV. Intervenció educativa en problemes de conducta infantojuvenil – 37.5 h (1.5 ECTS)

ASSIGNATURA V. Detecció d'addiccions en menors i joves – 37.5 h (1.5 ECTS)

ASSIGNATURA VI. Prevenció i tractament de conductes addictives en menors i joves – 37.5 h (1.5 ECTS)

ASSIGNATURA VII. Prevenció, detecció i intervenció d'addiccions tecnològiques a menors – 37.5 h (1.5 ECTS)

ASSIGNATURA VIII. Intervenció educativa amb menors víctimes de delictes – 37.5 h (1.5 ECTS)

ASSIGNATURA IX. Intervenció amb menors víctimes de violència de gènere – 37.5 h (1.5 ECTS)

ASSIGNATURA X. INTERVENCIÓ EDUCATIVA AMB MENORS INFRACTORS – 50 h (2 ECTS)

PROJECTE D'INTERVENCIÓ AMB MENORS – 25 h (25 ECTS)
PRÀCTIQUES (200 HORES)

EQUIP DOCENT

Jordi

JORDI CASAJOANA

Advocat a l'àmbit familiar, Penal i Protecció de menors

Mediador i Coordinador de Parentalitat

President i fundador de la Comissió de Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Rocío

ROCIO XAI

Advocat a l'àmbit familiar, Penal i Protecció de menors

Mediador i Coordinador de Parentalitat

President i fundador de la Comissió de Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

DESCARREGA EL DOSSIER AMB EL PLA D'ESTUDIS

POSTGRAU EN INTERVENCIÓ AMB MENORS

Metodologia

La metodologia de treball al Postgrau en Intervenció amb Menors és pràctica, cercant l'adquisició de competències: coneixements, procediments i actituds que et capacitin per a la pràctica professional i et permetin actuar amb eficàcia en diferents situacions i contextos professionals. Així, sabràs triar a cada moment la resposta més adequada segons els diferents recursos amb què comptes.

Plataforma d'aprenentatge

El Postgrau en Intervenció amb Menors compta amb una plataforma d'e-learning dotada de les eines de comunicació més innovadores i orientada a facilitar la teva experiència d'aprenentatge.

Recursos

 • Continguts formatius interactius multimèdia.
 • Videoclasses en directe: s'impartiran videoclasses en directe amb docents experts. Aquestes classes quedaran gravades perquè les puguis veure i consultar els aspectes tractats per al desenvolupament de les activitats.
 • Recursos didàctics: totes les setmanes tindreu a la vostra disposició articles, notícies i altres continguts relacionats amb cada assignatura que us permetran aprofundir i ampliar els vostres coneixements.
Metodología Menores Programa

Avaluació

Per garantir que has adquirit les competències de cada assignatura del Postgrau en Intervenció amb Menors, el sistema davaluació comptarà amb proves de coneixements objectives i tasques enfocades al disseny dactivitats i projectes dintervenció, així com a lanàlisi de casos pràctics orientats a ladquisició de les habilitats necessàries per a lexercici professional en diferents àmbits.

Seguiment

Tindràs a la teva disposició un equip docent amb àmplia experiència en l'àmbit del treball amb menors en risc que et guiarà al llarg de tota l'activitat formativa i t'ajudarà a superar amb èxit totes les activitats proposades o adquireixis les competències necessàries per desenvolupar la teva labor professional en aquest sector.

FAQs

Aquesta formació em servirà per aconseguir millors feines en l'àmbit de la intervenció amb menors?

Per descomptat, tant si estàs treballant i vols millorar la teva feina com si estàs buscant la teva primera oportunitat laboral, aquest curs et permetrà especialitzar-te en els diferents àmbits del treball amb menors, ampliant els teus coneixements i potenciant les capacitats. També us donarà l'oportunitat d'entrar en contacte amb empreses de sector que demanen professionals, a través de les pràctiques que s'inclouen en la formació.

És una formació teòrica? Inclou pràctiques a centres de treball?

La metodologia de treball en el Postgrau en Intervenció amb Menors és imminentment pràctica, cercant l'adquisició de competències: coneixements, procediments i actituds que et capacitin per a la pràctica professional, que permeten actuar amb eficàcia en diferents situacions i contextos professionals, sabent triar a cada moment la resposta més adequada, segons els diferents recursos amb què comptes.

On podré treballar fent el Postgrau d'Intervenció amb Menors?

La realització del Postgrau d'Intervenció amb Menors us capacitarà per al treball en multitud de recursos d'intervenció amb menors, com ara:

 • Centres de protecció de menors: acolliment immediat, acolliment residencial, acolliment terapèutic, programes complementaris o de suport a l'acolliment residencial i recursos de majoria d'edat.
 • Serveis de justícia juvenil: execució de mesures de medi obert, CIMI (centres internament de menors infractors) i grups educatius de convivència.
 • Programes de prevenció: violència filioparental, drogodependències, violència de gènere, violència entre iguals, etc.
 • Programes datenció a víctimes i menors en risc: violència de gènere, tracta de persones, abusos sexuals, violència entre iguals, comunitats desafavorides, etc.
 • Programes dintervenció en consum de substàncies o altres addiccions: comunitats terapèutiques i programes ambulatoris.

Què aprendré realitzat el curs de Postgrau en Intervenció amb Menors?

El Postgrau en Intervenció amb Menors et permetrà adquirir els coneixements, les competències i les estratègies necessàries per actuar en diferents contextos amb menors en situació de risc.

Et capacitarà per identificar situacions de risc social impulsant estratègies adequades per a la prevenció. Adquiriràs les competències necessàries per treballar a intervenir amb menors i joves en diferents àmbits dissenyant programes i activitats eficaces i innovadores.

Quines competències adquiriré realitzant el curs de Postgrau en Intervenció amb menors?

 • Aprendràs a diagnosticar i analitzar els factors i processos que intervenen en la realitat dels menors en situació de risc i/o exclusió.
 • Adquiriràs les pautes necessàries per intervenir i intervenir eficaçment amb adolescents i joves en situacions de risc.
 • Identificaràs situacions de risc social impulsant estratègies d'intervenció adequades per a la prevenció.
 • Dissenyaràs programes i activitats adreçades a menors en situació de risc o exclusió social partint del context, marc legislatiu i els recursos disponibles.

Quina durada té la formació?

El Postgrau en Intervenció amb Menors té una durada d'un curs acadèmic, aproximadament 9 mesos, durant els quals adquiriràs els coneixements, les competències i les estratègies necessàries per actuar en diferents contextos amb menors en situació de risc.

A qui va dirigit el Postgrau en Intervenció amb Menors?

El Postgrau en Intervenció amb Menors està dirigit a educadores/es socials i altres professionals de la intervenció social que vulguin completar la seva formació i millorar la seva ocupabilitat, així com a professionals que volen millorar i actualitzar les seves intervencions professionals en l'àmbit de l'atenció menors en risc d'exclusió.

Com serà el sistema davaluació del Postgrau en Intervenció amb Menors?

Per garantir que heu adquirit les competències de cada assignatura del Postgrau en Intervenció amb Menors, el sistema d'avaluació comptarà amb proves de coneixements objectives i tasques enfocades al disseny d'activitats i projectes d'intervenció, així com a l'anàlisi de casos pràctics orientats a l'adquisició de les habilitats necessàries per a l'exercici professional en diferents àmbits.

Quin horari té el Postgrau en Intervenció amb Menors?

El Postgrau en Intervenció amb Menors, s'adapta al vostre horari, compta amb una plataforma e-learning dotada de les eines de comunicació més innovadores i orientada a facilitar la vostra experiència d'aprenentatge. A més, tindràs a la teva disposició un equip docent amb àmplia experiència en l'àmbit del treball amb menors en risc que et guiarà al llarg de tota l'activitat formativa i t'ajudarà a superar amb èxit totes les activitats proposades i adquirisques les competències necessàries per a desenvolupar la teva tasca professional en aquest sector.

Qui són els professors del Postgrau en Intervenció amb Menors?

L'equip docent del Postgrau En Intervenció amb Menors, està format per professors experts a l'àrea on imparteixen docència. Són professionals en actiu amb un gran reconeixement laboral, que comparteixen els seus coneixements en continua actualització.

Puc compatibilitzar l'estudi del Postgrau en Intervenció amb Menors amb feina o altre tipus d'activitat?

L'estudi de la totalitat del Postgrau a Intervenció amb Menors, en un curs acadèmic exigeix una dedicació que impliqui una constància en el seguiment de les matèries i en la realització de les activitats davaluació. No obstant això, la flexibilitat del format en línia del màster i la disponibilitat d'una plataforma d'e-learning permet que puguis adaptar-lo als teus propis horaris, fent-lo compatible amb una feina o un altre tipus d'activitat.

¿Quina funció tenen les pràctiques del Postgrau en Intervenció amb Menors?

Les pràctiques tenen per objecte proporcionar-te un espai real en un centre, servei o programa d'atenció a menors, que et faciliti l'adquisició i la consolidació de les competències professionals necessàries per al desenvolupament de la professió d'educador de menors. Les pràctiques asseguren la necessària interacció entre teoria i pràctica.

Puc matricular-me només en algunes assignatures?

Els estudis a EIM i en concret, el Postgrau en Intervenció amb Menors és flexible. Per això, pots matricular-te al curs complet o en una part, segons les teves condicions i possibilitats. El nostre assessor t'ajudarà en el procés de decisió perquè encertis a la teva elecció.

Quins recursos didàctics ofereix el Postgrau en Intervenció amb Menors?

El Postgrau en Intervenció amb menors compta amb un ampli ventall de recursos que facilitaran el procés d'aprenentatge. Entre aquests es troben:

 • Continguts formatius interactius multimèdia.
 • Videoclasses en directe: s'impartiran videoclasses en directe amb docents experts. Aquestes classes quedaran gravades perquè les puguis veure i consultar els aspectes tractats per al desenvolupament de les activitats.
 • Recursos didàctics: totes les setmanes tindreu a la vostra disposició articles, notícies i altres continguts relacionats amb cada assignatura que us permetran aprofundir i ampliar els vostres coneixements.
 • Treball col·laboratiu: fòrums, xats, blocs, etc.

Tenen el mateix valor els títols en línia que els presencials?

Sí, els estudis de Postgrau en línia tenen el mateix reconeixement que els programes presencials i la seva validesa és la mateixa que la dels títols presencials a efectes acadèmics o professionals.

Per què escollir el Postgrau en Intervenció amb Menors?

Hi ha sis factors fonamentals que et faran escollir el Postgrau en Intervenció amb Menors:

 • La seva orientació imminentment pràctica, enfocada a l'adquisició de competències per a la inserció laboral dels alumnes.
 • El rigorós procés d'admissió que garanteix el bon nivell de la formació.
 •  La categoria del claustre de professors,
 • Poder comptar amb una borsa de treball, que facilitarà la inserció laboral dels alumnes del Postgrau.
 • El prestigi de l'Escola Internacional de Postgraus, entitat reconeguda i valorada i amb una àmplia trajectòria a l'àmbit de la formació.
 • La metodologia d'aprenentatge basada en una plataforma d'e-learning que facilitarà el procés formatiu.

Quins continguts ofereix el Postgrau en Intervenció amb Menors?

El Postgrau en Intervenció amb Menors té com a objectiu adquirir competències, ampliant els teus coneixements i potenciant les capacitats que et permetran desenvolupar la teva tasca professional en un ampli ventall de contextos laborals. Per això compta amb una estructura innovadora que conjuga els coneixements teòrics com a base per emmarcar l'ampli contingut pràctic que et dotarà de les habilitats per a la intervenció eficaç amb menors en multitud de contextos de treball.

Quin és limport?

El Postgrau en Intervenció amb Menors té un cost des de 95€ al mes.

Fa el primer pas per treballar en intervenció amb menors