Preguntes freqüents EIM

logo eim webinar

Té dubtes? Hem fet una recopilació de preguntes freqüents, pot ser que trobis resposta al teu dubte. Si no és així, pots posar-te en contacte amb nosaltres aquí.

Forma't a la Escola Internacional de Mediació

Per què escollir EIM?

L'alumne/a pot assegurar-se amb la nostra formació l'accés als registres de mediadors principals, tant a nivell estatal com autonòmic.

Oferim a l'alumnat un bloc dirigit a professionals de la mediació amb articles actuals, notícies del sector i ofertes de feina que rebran cada setmana.

A més, l'alumne/a comptarà amb un seguiment i una orientació professional durant i després de la formació tant per a la resolució de dubtes com per a l'accés al mercat laboral. Per això, l'Escola posa a la vostra disposició diferents recursos com la plataforma EIM Talent, un portal adreçat a l'ocupació on s'aporta visibilitat al nostre alumnat com a professionals de la mediació ia través del qual les institucions i entitats els poden contactar, fer col·laboracions i sinèrgies professionals.

Oferim de manera periòdica càpsules formatives impartides per mediadors/es experts/es a través de videoconferències en directe, on els assistents podran actualitzar-se sobre el sector, interactuar amb els/les professionals i obtenir la visió més pràctica de la mediació.

Facilitats de pagament a EIM

Des de l'Escola Internacional de Mediació oferim la millor qualitat/preu del mercat, atenent les necessitats individuals i dels diferents col·lectius.

El nostre departament d'admissió us podrà assessorar de la millor opció:

 • Pagament fraccionat: Pots abonar l'import en còmodes quotes. Reserva des de 30€ i la resta, en iniciar el programa.
 • Pagament únic: Podràs fer el pagament al comptat a l'inici del programa amb un estalvi.
 • Bonificació a través de la teva empresa: Si fas aquest curs a través de la teva empresa, et gestionem la bonificació del 100% amb els crèdits de la FUNDAE.

A més, si estàs en situació d'atur, ERTE pertanys a una família nombrosa o ets estudiant podràs gaudir de beques amb descomptes especials.

Quines diferències hi ha entre la formació que ofereix EIM i altres cursos de mediació?

Tots els nostres programes estan acreditades davant del Ministeri de Justícia. A més, tant l'especialista com el màster estan homologats per la Universitat Europea Miguel de Cervantes.

És una formació de qualitat, molt adreçada a l'ocupabilitat i elaborada amb continguts interactius, videoclasses, simulacions de mediació, etc. L'alumne/a a través dels exercicis, simulacions, classes per videoconferència en directe i mediacions assistides, practicarà abans, durant i després del procés de mediació.

La nostra formació, a més, està impartida per mediadors/es professionals que exerceixen actualment i aporten la visió més pràctica de la mediació. Fan que els continguts siguin els més actualitzats de tot el mercat d'acord amb la normativa vigent.

A més, l'alumnat disposa de 15 dies de prova sense compromís. Si no supereu les expectatives, tornem l'import abonat.

Aquesta formació es reconeix a nivell nacional?

Sí, ja que el seu contingut està totalment adaptat al Reial decret 980/2013, del 13 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei de mediació que és d'àmbit nacional.

Tots els nostres programes estan acreditats davant del Ministeri de Justícia i permetran a l'alumnat complir amb el requisit exigit a la normativa.

Els nostres Programes

Quina és la diferència entre el màster, l'especialista (380h/370h) i l'expert (100h)?

Amb els tres programes pots treballar com a mediador/a a Espanya i inscriure't al Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia.

A més, el Màster i l'Especialista compleix els requisits exigits dels principals registres de les comunitats autònomes, on el nombre d'hores de la formació pot ser més gran que el que exigeix la Llei 5/2012.

El programa d'Expert (100 h.) compleix els requisits de la formació mínima exigida, ajustada al que la normativa nacional requereix com a base mínima per a la inscripció al Registre i l'exercici de la professió.

El programa d'especialista (380 h./370 h. segons els requisits exigits per cada comunitat autònoma) és una formació més àmplia, en què t'especialitzaràs en mediació civil i mercantil i, a més, s'aborda amb més profunditat la mediació familiar. Està adaptada als requisits dels principals registres autonòmics de mediació familiar. Tindràs sessions en directe per a la resolució de dubtes. El Màster és el programa més ampli impartit des de l´Escola Internacional de Mediació, compta amb 1.500 h. de formació en què cursaràs i t'especialitzaràs no només en matèria de mediació civil, mercantil i familiar, sinó en les 17 especialitats que s'imparteixen a EIM i on podràs desenvolupar la professió. A més, comptaràs amb sessions en directe amb experts/es en mediació que resoldran tots els teus dubtes i compartiran la seva experiència.

La formació compta amb un calendari tancat per fer els temes o va lliure?

Els diferents programes estan estructurats amb data dinici i fi. Tot seguit s'exposa l'organització dels calendaris:

Màster

Tindràs un calendari amb data d'inici i fi d'assignatures perquè et serveixi de guia a l'hora de fer la formació, i així podràs organitzar el temps d'estudi. Durant aquestes dates disposaràs de la tutorització d'un/a docent especialitzat en la matèria per a la realització de les sessions en línia, resolució de dubtes i correcció de casos pràctics.

Disposaràs d'una data de lliurament del cas pràctic i una altra de lliurament extraordinària. Si per algun motiu no podeu lliurar en aquestes dates el cas pràctic, haureu de contactar amb el/la docent de l'assignatura i l'equip acadèmic per informar dels motius del retard en el lliurament.

Especialista (380/370 h.)

Tindràs un calendari amb data d'inici i fi d'assignatures perquè et serveixi de guia a l'hora de fer la formació, i així podràs organitzar el temps d'estudi. Durant aquestes dates disposaràs de la tutorització d'un/a docent especialitzat en la matèria per a la realització de les sessions en línia, resolució de dubtes i correcció de casos pràctics.

Disposaràs d'una data de lliurament del cas pràctic i una altra de lliurament extraordinària. Si per algun motiu no podeu lliurar en aquestes dates el cas pràctic, haureu de contactar amb el/la docent de l'assignatura i l'equip acadèmic per informar dels motius del retard en el lliurament.

Expert (100 h.)

El curs està estructurat per fer-lo en 3 mesos. Dins aquest període, podràs fer-ho al ritme que les teves circumstàncies et permetin, sempre que acabis en la data de finalització del programa.

La nostra recomanació és accedir diàriament i ser constant a l'estudi.

Quin compromís de resposta tinc per part del meu tutor/a, claustre docent i/o equip acadèmic?

Un cop plantejada la qüestió, rebràs resposta en un termini màxim de 48 hores, i en general és el termini de resposta menor. Un cop plantejat el teu dubte, en un termini màxim de 48 hores rebràs la resposta del teu tutor/a.

Cal que participeu en tots els fòrums i activitats del curs?

La participació als fòrums no és obligatòria, encara que molt recomanable, ja que és l'espai on l'alumnat comparteix opinió i coneixements amb la resta de participants i claustre docent. Un lloc on fer networking i continuar aprenent.

La realització de les activitats proposades al llarg de la formació sí que serà necessària per a la superació de la formació i obtenció del títol.

Quan trigaré a rebre el meu títol?

Quan finalitzis la formació i emplenis els qüestionaris de qualitat, contacta amb el departament acadèmic per comprovar les teves qualificacions i estat de les quotes pendents de pagament. En cas de quedar alguna quota pendent, et sol·licitaran el teu compromís de pagament. Quan el rebem, t'habilitarem la descàrrega del títol propi de l'Escola Internacional de Mediació a través del propi campus i podràs iniciar el teu procés d'alta com a mediador/a a través de la seu electrònica del Registre del Ministeri de Justícia.

La nostra formació d'especialista i màster, a més, té disponible la doble titulació amb títol propi expedit per la Universitat Europea Miguel de Cervantes. Per obtenir-lo, hauràs de fer el pagament d'expedició del títol universitari. Un cop sol·licitat i fet l'abonament, rebràs el títol al teu domicili un termini màxim de 6 mesos.

Quines són les especialitats a què puc optar a l'Escola Internacional de Mediació?

A més dels programes de Màster, Especialista i Expert, l'Escola Internacional de Mediació compta amb 17 especialitats que serviran com a formació contínua als mediadors professionals o com a especialitat a l'alumnat inscrit a l'Expert o l'Especialista (l'alumnat Màster s'especialitzarà en totes les àrees). Aquestes són les especialitats en què podràs formar-te:

 • Mediació familiar
 • Mediació civil
 • Mediació mercantil
 • Mediació intercultural
 • Mediació educativa
 • Mediació esportiva
 • Mediació bancària i hipotecària
 • Mediació penal i penitenciària
 • Mediació laboral
 • Mediació en accidents de trànsit
 • Mediació a l'àmbit de l'edificació i l'urbanisme
 • Mediació sanitària
 • Mediació en comerç internacional
 • Mediació comunitària
 • Mediació en matèria de consum
 • Mediació concursal
 • Mediació per mitjans electrònics (ODR)

Què passa si no acabo la formació en el termini marcat al calendari acadèmic?

Si per alguna causa justificada no poguessis completar la teva formació en el temps disponible, podràs sol·licitar una sol·licitud de pròrroga de 3 mesos des de la data final de la formació.

Finalment, si per causa aliena a la teva voluntat et veiessis obligat a abandonar la formació, podràs sol·licitar un canvi de convocatòria i iniciar la formació en qualsevol de les promocions que s'iniciïn l'any en curs en què vas realitzar la matrícula sense alterar el pagament dels venciments contractats.

Què he de fer per ser apte/a?

Per ser apte serà necessari superar les activitats pràctiques, exàmens d'àrea i casos pràctics finals de les diferents assignatures. Caldrà obtenir una nota igual o superior a 7,5 punts sobre 10 i haver superat el mòdul de simulacions pràctiques i mediacions assistides.

Què faig si em sorgeixen dubtes al llarg de la formació?

Un cop iniciïs la formació, tindràs a la teva disposició diferents canals de comunicació amb el claustre docent. Podràs plantejar totes les qüestions que et sorgeixin durant l'estudi o la realització de les pràctiques a través de la plataforma (fòrums i missatgeria interna) i per correu electrònic, comptant amb els emails dels docents. A més, disposes d'un assessor/a de formació amb qui podràs contactar en qualsevol moment.

Aquests programes tenen part de formació pràctica?

Sí. Tots els programes de la nostra Escola contemplen com a mínim el 35% de la formació en modalitat pràctica. Inclouen la visualització de vídeos amb simulacions de casos i mediacions assistides. Els simulacres de casos de mediació són representats per actors o actrius i mediadors/es professionals.

Registres de Mediació

Què he de fer per estar al Registre del Ministeri de Justícia?

Per dur a terme la inscripció al Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, el/la professional haurà d'estar en possessió de títol oficial universitari o de formació professional superior i comptar amb formació específica per exercir la mediació, impartit per institucions degudament acreditades.

La formació específica haurà de desenvolupar-se tant a nivell teòric com pràctic i haurà de proporcionar els coneixements i les habilitats suficients per a l'exercici professional. L'Escola Internacional de Mediació compta amb diferents programes formatius, acreditats davant del Ministeri de Justícia per complir aquest requisit, amb els quals adquiriràs les competències necessàries per exercir la professió.

A més, la persona mediadora haurà de subscriure una assegurança o garantia equivalent que cobrisca la responsabilitat civil derivada de la seua actuació en els conflictes que intervinga.

Per a la inscripció al Registre cal aportar la següent informació:

 • Nom, cognoms i número didentificació fiscal.
 • Adreça professional i informació de contacte, inclosos el vostre correu electrònic i lloc web si en tingués.
 • Especialitat professional.
 • Titulació oficial universitària o formació professional superior, formació específica de mediació i experiència professional.
 • Àrea geogràfica dactivitat professional.
 • Pòlissa del contracte dassegurança de responsabilitat civil professional o, si escau, del certificat de cobertura expedit per lentitat asseguradora o la garantia equivalent que hagi constituït. S'ha d'indicar una adreça electrònica de l'entitat asseguradora o de l'entitat de crèdit en què constitueix la garantia equivalent.
 • La seva integració, si escau, en alguna institució de mediació.
 • La seva inscripció, si escau, en algun altre registre de mediadors depenent duna altra Administració Pública.

Pots consultar tota la informació relativa al Registre del Ministeri de Justícia punxant aquí.

Què he de fer per estar al registre autonòmic de mediació i poder accedir al sistema de torns?

La majoria de comunitats autònomes compten amb un registre de mediació. La persona mediadora, a més d'estar inscrita al Registre del Ministeri de Justícia, podrà estar inscrita al registre de la seva comunitat autònoma a efectes de publicitat i informació i, si escau, adscrit/a al sistema de torns.

Pots veure els requisits de la teva comunitat autònoma prement aquí.

Com sorganitza el registre de mediadors?

El Registre de Mediadors i Institucions de Mediació depèn del Ministeri de Justícia i la seva gestió centralitzada correspon a la Sotssecretaria de Justícia. El Registre té per finalitat facilitar l'accés dels ciutadans a la mediació a través de la publicitat dels mediadors professionals i les institucions de mediació inscrites en aquest, de manera que hi pot accedir qualsevol persona que tingui interès, de manera que serà una finestra al públic per conèixer els mediadors que hi ha a cada zona geogràfica i la matèria en què estan especialitzats. El Registre té caràcter públic i informatiu i es constitueix com una base de dades informatitzada accessible a través del lloc web del Ministeri de Justícia. La inscripció dels mediadors és voluntària, excepte per als mediadors concursals, que serà obligatòria. El Registre s'estructura en tres seccions: la primera destinada a la inscripció de mediadors/es, la segona a la inscripció de mediadors/es concursals i la tercera per a les institucions de mediació.

Em puc o poden donar de baixa al Registre?

Efectivament, l'interessat es pot donar de baixa al Registre quan així ho sol·liciti. A més, el Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei de mediació en assumptes civils i mercantils, preveu altres causes per les quals es produirà la baixa al Registre de Mediadors i Institucions de Mediació les següents :

 • L'extinció del contracte d'assegurança de responsabilitat professional, sense que sigui procedent la celebració d'un nou contracte.
 • La inhabilitació o suspensió per a lexercici de la seva professió per autoritat competent.
 • La manca d'acreditació per part del mediador de la formació contínua que ha de rebre.
 • La mort del mediador.
 • La concurrència de causa que determini la impossibilitat física o jurídica de continuar en la prestació de lactivitat de mediació.
 • La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanyi o s'incorpori a la declaració.

Formació contínua a Mediació

Què és la formació contínua?

La formació contínua en mediació, tal com es recull a la Llei 5/2012 de Mediació i el Reglament posterior que la desenvolupa, és de caràcter obligatori per a tots els mediadors/es que vulguin continuar exercint la seva activitat professional.

Cada 5 anys, tots els professionals de la mediació necessiten actualitzar-se i rebre formació contínua per poder seguir exercint el seu ofici de forma idònia i amb plenes garanties, mitjançant cursos de “reciclatge” específics d'almenys 20 hores de durada.

L'Escola Internacional de Mediació brinda la possibilitat a tots/es els/les mediadors/es de rebre un pla de formació contínua, comptant amb 17 especialitats que compleixen amb tots els requisits legals que necessiten els/les professionals per mantenir la seva inscripció al Registre, estant acreditades davant del Ministeri de Justícia. Pots veure-les totes prement aquí.

Preguntes freqüents sobre Mediació

Què és la mediació?

La mediació és un instrument eficaç per a la gestió i resolució de controvèrsies mitjançant el qual dues o més parts intenten, de forma voluntària, assolir per si mateixes un acord amb la intervenció d'una tercera persona (mediador/a) que facilitarà la comunicació, diàleg i l'entesa per arribar a acords en què totes les parts guanyin.

Quan dura un procés de mediació i quin és el cost?

La durada del procés de mediació dependrà de les parts i del tipus dassumpte en què sestà mediant i la complexitat del mateix. El cost del procés de mediació dependrà del nombre de sessions que siguin necessàries per assolir acords i/o de la matèria concreta en què s'estigui intervinent. El preu per sessió oscil·la entre els 80-150€ en assumptes civils i familiars. En matèria mercantil, la quantia sol dependre de lobjecte del conflicte.

Quina validesa té l?acord de mediació?

L'acord de mediació (total o parcial) aconseguit per les parts tindrà la validesa d'un contracte entre parts, per la qual cosa és de compliment obligat i, en cas d'incompliment per alguna d'aquestes, es podrà sol·licitar el compliment per via judicial o extrajudicial.

A més, i per reforçar o garantir el compliment del que s'ha acordat, les parts poden elevar a escriptura pública l'acord assolit en mediació, convertint-lo així en un títol executable.

Quan l'acord s'assoleixi un cop iniciat un procés judicial (mediació intrajudicial), les parts poden sol·licitar al tribunal l'homologació de l'acord. L'execució dels acords aconseguits en mediació estant en curs el procés judicial serà instada davant del tribunal que va homologar aquest acord.

Què passa si s'incompleix un acord de mediació?

Si l'acord s'ha elevat a escriptura pública o se n'ha demanat l'homologació judicial, se'n podrà sol·licitar l'execució davant el jutjat competent. En cas que no s'hagi elevat a escriptura pública o homologat judicialment, l'acord tindrà la mateixa força que un contracte privat entre parts, i se'n podrà sol·licitar el compliment judicialment o extrajudicialment.

Quina és la funció del mediador/a?

Els mediadors/es participen en els processos en què dues o més persones estan involucrades en un conflicte que necessita intervenció d'una tercera persona que, de manera neutral i imparcial, faciliti la comunicació i reguli el procés afavorint la comunicació i conduint les parts perquè arribin a un acord per si mateixes. D'aquesta manera, si les parts s'atenen als principis del procediment, el mediador facilitarà arribar a una solució que els sigui convenient a les parts implicades, evitant així la imposició de la solució per una tercera persona.

Qui pot sol·licitar una mediació?

La sol·licitud d'inici del procés de mediació es pot dur a terme de comú acord entre les parts o per una de les parts en conflicte. Podrà sol·licitar-se a voluntat de totes o una de les parts o en compliment dun pacte de sotmetiment a mediació existent entre elles.

Hi ha algun límit de temps per arribar a acord a l'àmbit civil, mercantil i familiar?

La Llei 5/2012, del 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, no estableix un límit de temps o durada determinada per al procés de mediació. Contempla que aquest haurà de ser tan breu com sigui possible i les actuacions s'han de concentrar en el mínim nombre de sessions. Com a regla general, sí que podem afirmar que la durada del procediment de mediació sol ser molt més breu que el procediment judicial.

En algunes normatives autonòmiques de mediació familiar s'estableix un límit de temps de tres mesos prorrogables tres més.