Contingut d'interès pel sector

Dia Internacional Contra El Trabajo Infantil

La importància de professionals formats en intervenció amb menors en la lluita contra el treball infantil

El Dia Internacional contra el Treball Infantil es commemora cada any el 12 de juny, amb l'objectiu de sensibilitzar i generar consciència sobre la problemàtica del treball infantil a tot el món. En aquest dia, és important reflexionar sobre la importància de protegir els nens i les nenes d'aquesta pràctica i garantir-los un entorn segur i propici per al seu desenvolupament. Una de les claus per aconseguir-ho és comptar amb professionals formats en intervenció amb menors.

centros de menores y centros de acogida

Com funciona un centre d'acolliment? És el mateix que un centre de menors?  

Els centres per a menors són institucions que assumeixen la responsabilitat de nens, nenes i joves per un termini determinat, tenen la seva tutela i estan encarregats de tenir-ne cura i benestar. Es troben en aquesta organització a causa de diferents raons, ja sigui per la comissió d'un delicte, la incapacitat dels familiars per mantenir-los o la mort dels progenitors, entre altres casos.