Contingut d'interès pel sector

Noticia Violencia De Genero 100

L'estiu i les addiccions als joves.

Segons les Nacions Unides, es tracta d'un problema de proporcions pandèmiques, ja que segons dades estudi sobre violència de gènere realitzat per INJUVE, s'estima que almenys una de cada tres dones del món ha estat copejada, forçada a tenir relacions sexuals, o bé patit abusos d'alguna altra manera per un company sentimental en el transcurs de la vida.

Violencia De Genero Blog 100

Violència de gènere entre adolescents

Segons les Nacions Unides, es tracta d'un problema de proporcions pandèmiques, ja que segons dades estudi sobre violència de gènere realitzat per INJUVE, s'estima que almenys una de cada tres dones del món ha estat copejada, forçada a tenir relacions sexuals, o bé patit abusos d'alguna altra manera per un company sentimental en el transcurs de la vida.