Guadalajara és la província de Castella-la Manxa amb un nombre més gran d'acords obtinguts en mediació

Un any més, Guadalajara on més es recorre al Jurat Arbitral Laboral com a mètode de solució de conflictes.

Durant la presentació del balanç d'activitat de la Fundació, Susana Blas, delegada provincial d'Economia i Ocupació ha remarcat aquesta xifra d'increment de nombre d'expedients tramitats en un 27,3%.

Increment a les dades

Aquest balanç s'ha realitzat sobre aquest primer semestre de l'any, on s'ha pogut veure un augment del número de acords obtinguts en mediació, assolint gairebé un 66 per cent. Suposa 18 punts més d'augment que l'any passat, 2020 i gairebé 12,5 punts per sobre de la mitjana regional.

Si continuem indagant en allòs expedients tramitats, s'ha identificat que durant el primer semestre del 2021 s'han resolt un total de 42 mediacions col·lectives que van afectar 45 empreses i un total de 10.449 persones, un 6 per cent més que durant 2020. Cada mediació resolta ha afectat una mitjana de 232 persones.

Susana Blas ha expressat que, “Aquestes xifres demostren el grau de confiança que hi ha per part d'empreses i persones treballadores de la província en aquest sistema i la important funció de mediació i resolució de conflictes col·lectius que realitza de manera extrajudicial, evitant costos judicials, hores de treball perdudes i conflictivitat laboral”.

Guadalajara Mayor Numero De Acuerdos Obtenidos En Mediacion
Balanç Jurat Arbitral primer semestre 2021. Foto: JCCM.
Font: lacerca.com

Origen dels conflictes

L'origen dels conflictes ha estat estudiat i el 90,5% han estat relacionat amb conflictes sobre la interpretació i/o aplicació de la Llei de Jurisdicció Social. Els temes objecte a les mediacions han estat molt variats, i destaquen en matèria de salaris, calendari laboral, temps de treball, interpretació i/o aplicació de convenis, acords o pactes o processos de reestructuració.

Pel que fa als sectors econòmics afectats per les mediacions han estat també variats, ha destacat el nombre de mediacions el comerç, amb un 25,5%, seguit pels sectors de la logística, amb un 23%.

Jurat Arbitral Laboral

El Jurat Arbitral ha estat la fundació encarregada de oferir mediació per resoldre aquests conflictes. És una fundació finançada pel Govern Regional. S'ha destacat el paper important d'aquest organisme per a la reducció de la conflictivitat laboral des de fa 25 anys, així com la labor dels mediadors i mediadors, sent imprescindibles per al diàleg i l'acord.

El Jurat Arbitral servirà de suport actiu als processos de negociació dels convenis col·lectius per contribuir al manteniment de la pau social, a partir d'ara, i en atenció a l'Acord de Diàleg Social signat el mes de juny passat per CECAM, CCOO i UGT per impulsar la negociació col·lectiva a la regió.

Feu un comentari