La Mediació, principal font de resolució de conflictes

Mediació i resolució de conflictes

Mediació i resolució de conflictes, dos conceptes que es donen la mà i que gràcies al Servei de Mediació de la Defensoria del Poble Andalús es posen en marxa per resoldre conflictes que puguin sorgir entre ciutadans i la pròpia administració pública.

Es tracta de resoldre diferències de forma «pacífica» per evitar arribar a altres vies (judicials) que puguin endarrerir l'acord entre les parts. Aquestes sempre són lliures de determinar una solució al seu problema ia menys que no s'arribés a un acord, el Defensor intervindria per definir els passos que cal seguir.

El mediador o mediadora ajudarà a assolir un acord acceptable per a les parts.

Gràcies a l'actuació de professionals els processos solen fer-se de forma àgil i segura, augmentant així la satisfacció de les necessitats de totes dues i el diàleg per arribar a un entorn d'entesa.

Model de Mediació del Defensor del Poble Andalús

El dPA ha plantejat un model per abordar la mediació en les diferents intervencions.

  1. Imparcialitat: La mediació ha de vetllar pels interessos individuals de la ciutadania i els col·lectius, i és imparcial amb les parts.
  2. Voluntarietat: La mediació pot ser o no acceptada per les parts, a excepció de lAdministració Pública, que està convidada a participar els processos mediadors del dPA.
  3. Finalitat: La mediació comporta un triple propòsit: trobar una solució + millorar el diàleg i entesa entre les parts + traslladar la cultura a la ciutadania.
  4. Propostes de solució: El defensor pot fer propostes de solució en situacions en què les parts no aconsegueixin arribar a un acord.
  5. Confidencialitat: Importància de protegir la informació entre les parts.
  6. Agilitat: La mediació ha de ser un procés àgil i afavoridor de la cerca de nous enfocaments a la solució del conflicte.
  7. Elements en Comú: Les característiques són comunes a la resta del procés de la mediació; actuació flexible, adaptable a les necessitats de les parts i amb aquestes com a protagonistes.

Un model, el de la mediació del Defensor del Poble Andalús, que sens dubte comportarà accions positives a la ciutadania.

Feu un comentari