La Mediació promou la Cultura de Pau. Dia Internacional de la Pau

Al Dia Internacional de la Pau, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, és imprescindible parlar de Mediació com a eina per a la solució pacífica dels conflictes socials.

Les dificultats són pròpies dels éssers humans i tots hem d'aprendre com afrontar millor les circumstàncies difícils, fer el possible per recuperar-nos dels esdeveniments dolorosos i créixer emocionalment. El desig de viure en pau esdevé una necessitat individual i col·lectiva, a més d'un dret fonamental que la nostra vida es desenvolupi sota la cultura de pau.

Tot i això, un món en pau no està exempt de conflictes. El conflicte és una realitat de la vida humana i allà on hi hagi dues o més persones en interacció poden produir-se discrepàncies que donin lloc al conflicte, implicant un cost real i potencial de no estar dacord amb laltra part i un cost darribar a un acord amb ella, i cal fer que el cost d'arribar a un arranjament sigui més baix que el cost de no arribar-hi.

Tot i que el conflicte formi part de la vida humana en relació, no hem de confondre conflicte amb violència ja que hi ha conflictes que es poden resoldre sense l'ús de la violència, encara que no és possible que hi hagi violència sense conflicte.

Cal evitar la violència com a manera de resoldre les diferències entre les parts embolicades en el conflicte i crear mesures preventives que dificultin els conflictes abans que donin lloc a la violència, ja que les conseqüències que deixen els enfrontaments fan més difícil el seu tractament.

La mediació és una manera de gestionar els conflictes que no suposa vèncer l'altre, s'allunya de la dicotomia de vencedor/guanyador, de qui té raó/està equivocat i permet a les persones ventilar les seves diferències amb un cost més baix per a elles i per a la societat, millorant les relacions personals. 

La mediació, que responsabilitza les persones de les seves accions i de l'efecte que en elles i en els altres produeixen, té efectes molt beneficiosos:

 

– Proporciona un augment de la qualitat de vida de les persones, ja que promou un canvi mental que facilita una interpretació diferent i que orienta les parts a sortir del conflicteestablint dubtes respecte a la intenció perversa de l'altre, canviant la idea errònia que els interessos d'un són sempre incompatibles amb els de l'altre i que els altres són els que ens ataquen i hem de respondre en els mateixos termes.

– Es estimula el pensament positiu, que fa que els desitjos de venjança cap a l'altre baixin, es prengui distància i es percebi la situació de manera més equilibrada, podent veure la versió de l'altre, encara que no es comparteixi.

Es facilita el reconeixement de la pròpia participació en el conflicte, el dubte sobre la certesa de la versió pròpia i l'existència de més d'una manera d'interpretar el que passa, proporcionant el descens del temor i la desconfiança, tan comú en el procés interactiu conflictiu, modificant la contínua necessitat de protegir-se i evitant el atac com a resposta defensiva.

Genera confiança i és una eina útil per a la resolució de conflictes que cal utilitzar en multitud de camps: familiar, penal, comunitari, veïnal, escolar, sanitari. Un recurs útil per a la ciutadania que ajuda a millorar la convivència. Un recurs que promou la cultura de pau.

Si estàs interessat/da en treballar com a mediador/a et convidem a conèixer els nostres programes formatius

Forma't i treballa en mediació


+ Info

Feu un comentari