Lideratge Mediador: donar sentit saludable i sostenible al conflicte

Liderazgo Mediador conflicto

Normalment, quan es parla del mediador o de la mediadora en l'àmbit de la salut, sol ser per fer referència a algun dels tres vessants següents: mediació en casos de praxi mèdica o negligència; mediació en conflictes interculturals dins làmbit hospitalari; o mediació aplicada dins de contextos sociosanitaris com poden ser, per exemple, les situacions de dependència funcional. Això no obstant, ia més d'això, cal destacar que la mediació, en si mateixa ja és un mètode saludable per resoldre conflictes: tota mediació implica un compromís amb l'assoliment d'acords consensuats i sostenibles en el temps mitjançant un procés de diàleg.

En aquest sentit, la mediació és el mètode per gestionar conflictes que es troba d'acord amb un concepte integral de benestar que considera la relació entre la salut de les persones, els animals i els ecosistemes. Concretament, a l'octubre del 2022 es va posar en marxa una iniciativa sobre la qual es recolza aquest concepte de salut i benestar. Es tracta d'una iniciativa conjunta impulsada per part de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA, abans OIE) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), anomenada “One Health”.

Liderazgo Mediador conflictos mediacion estudio

Amb One Health es pretén crear un marc capaç d'integrar sistemes i accions per prevenir, predir, detectar i respondre millor davant les amenaces per a la salut pública contribuint, alhora, al desenvolupament sostenible. Com que es tracta d'una conceptualització holística i interdisciplinària, implica la necessitat d'obrir multitud de noves vies de diàleg. Així, per exemple, entre els objectius trobem fomentar valors com la cooperació i la responsabilitat compartida, l'acció i l'associació multisectorial, l'equitat de gènere o la inclusió.

Un lideratge mediador per analitzar cada decisió

Com a vehicle perquè tot això pugui, de mica en mica, ser portat a la pràctica quotidiana, cal parlar, tant de Mediació com de un Lideratge Mediador que ajudi a aprofundir sobre els pros i contres de cada decisió amb vista a adoptar iniciatives per a la convivència més coherents i sostenibles en el temps.

Per facilitar, des de la neutralitat, les negociacions que puguin sorgir al llarg d'aquests processos de transformació i canvi, és útil, per al professional de la gestió de conflictes, comptar amb eines de contextualització com els Atractors Motivacionals, aplicables a diversos àmbits de la mediació. Els Atractors Motivacionals serveixen al/la mediador/a per ajudar els seus clients a crear solucions des d'una perspectiva més àmplia i saludable a aquella, en la qual el conflictiu es va forjar. Es tracta d'una eina sistematitzada, que ofereix pautes i ajuda per facilitar la negociació sobre el terreny, és a dir, a la pràctica, en situacions reals que estan succeint.

Els sis Atractors Motivacionals

Els sis Atractors Motivacionals, almenys al més complex, són: seguretat, poder, deure, èxit, pertinença i integració. Durant els anys que porto treballant amb ells/es, he pogut comprovar que les persones reaccionen de manera més col·laborativa a estímuls que estan d'acord amb el seu Atractor Motivacional predominant i transcendeixen postures cap a l'Atractor Motivacional que el segueix en complexitat.

Si us fixeu, les implicacions a nivell de complexitat o, dit en altres paraules, el nivell de consideració o empatia amb l'altre no és el mateix en el cas de cadascun dels Atractors. Va augmentant a mesura que anem avançant des de Seguretat cap a Integració. És més, avança no només cap a una major consideració amb altres persones, sinó amb tots els éssers vius en general. I és que no tenim el mateix nivell de consideració amb els altres éssers vius quan allò que ens preocupa és la nostra seguretat o tenir poder, que quan ens importa assolir resultats sostenibles en el temps, generar un sentiment d'equip o crear ponts entre persones o situacions molt dispars.

L'Atractor Motivacional de més complexitat, el d'Integració de processos, té en compte la nostra relació amb l'ecosistema, no limitant-se únicament a allò que ens afecta i repercuteix a les persones, sinó, també, considerant, amb subtilesa, la repercussió de les nostres accions sobre tots els éssers vius, incloent, entre d'altres, els animals i les plantes. Això vol dir que observar els patrons de la natura ens pot ajudar a generar coneixement per millorar les nostres interaccions socials més enllà de creences culturals, polítiques, religioses, etc.. Això és, precisament, allò que representa la manera de percebre un conflicte des de l'Atractor Motivacional-Integració.

Liderazgo Mediador conflictos mediacion estudio empleo

Com a professional de la gestió de conflictes o educador/a, treballar amb Atractors Motivacionals proporciona, per una banda, un punt de partida neutral per abordar la situació de conflicte amb amplitud i, de l'altra, unes pautes per preparar i guiar el procés de negociació . En tot cas, una part essencial de l'eina, la humana, és el propi professional, ja que cal que aquest l'apliqui dins del seu àmbit concret d'intervenció exercint el seu lideratge mediador particular.

Per obtenir el Perfil d'Atractors Motivacionals, cadascuna de les parts enfrontades al conflicte a gestionar, ha d'emplenar el qüestionari disponible a la pàgina web www.atractoresmotivacionales.com. Ho poden fer a qualsevol lloc on hi hagi accés a internet i disposin d'entre 10 i 15 minuts per fer aquest breu exercici de reflexió.

No cal que us expliqueu el concepte d'Atractor Motivacional, aquesta és una eina per a vosaltres com a professionals encarregats de transformar el problema a través de les vostres preguntes i reformulacions. La qüestió és que fer servir Atractors Motivacionals per orientar la gestió d'un conflicte permet mantenir la suficient amplitud de mires per ajudar les persones enfrontades a triar donar un sentit saludable i sostenible al problema.

Liderazgo Mediador conflicto sostenible

El sistema establert com a més habitual per a la convivència en grup és, sovint, contrari als sistemes naturals, però també és evident que és millorable en molts sentits. Per tant, prendre els patrons de la natura com a criteris d'èxit, obre una porta cap a la saviesa del tot connectat entre si, cosa que el nostre actual sistema despecialització del coneixement ha perdut de vista durant algun temps i ara, comença a recuperar. Aquest canvi no ha de ser una ruptura dràstica amb el passat, sinó un pas endavant serè per al qual cal preparar el terreny des de la calma evidència que no connectar amb la saviesa de la natura és destructiu per a la nostra psique, el nostre cos i la nostra civilització humana.

Això que sona tan bé en la teoria, cal baixar-ho a la nostra quotidianitat. Per això, podem considerar la Mediació com a mètode i als Atractors Motivacionals, com a eina, entre moltes altres. Quan apliqueu Atractors Motivacionals per analitzar un conflicte juntament amb els vostres clients, notareu que aquests, d'una manera ràpida i sense gaire esforç per a ells, comencen a veure el problema des de fora, des d'una perspectiva d'observador extern. També notareu com prenen consciència que es troben immersos en un procés en canvi permanent i que, per tant, pot intervenir en aquest procés a través de les seves decisions.

Vosaltres, com a mediadors i professionals de la gestió de conflictes, exercireu el vostre lideratge mediador en ser els que interactuareu directament amb les parts enfrontades coneixent l'àmbit del seu problema. Caldrà, per part vostra, com a professionals, un treball d'anàlisi i avaluació del context per testar i decidir en quin moment i de quina manera convé fer quines preguntes per ajudar els vostres clients a donar-li un sentit saludable i sostenible al problema que els enfronta . Essencialment hi consisteix, l'exercici del lideratge mediador.

Feu un comentari