Coneix el període nadalenc en un centre de menors

A Espanya hi ha més de 16.000 menors que resideixen de manera habitual a Centres de protecció de menors. Es troben en algun dels 1.219 centres que estan repartits per tot Espanya, dividits en dos tipus: centres ordinaris (1.115) i centres per a menors amb problemes de conducta (104).   

L'acolliment s'adopta com a mesura protectora quan l'entitat pública detecta situacions de desprotecció d'un menor, ja sigui perquè s'hagi declarat en situació de desemparament, perquè ho sol·licitin els pares o tutors davant la impossibilitat de cuidar-lo o perquè ho acordi un jutge quan procedeixi legalment. 

Pel que fa als centres d'internament de menors que han comès delictes, a Espanya hi ha més de 1000 menors complint mesures judicials en centres d'internament que acullen joves que han comès delictes o faltes. 

Tornaran els menors que resideixen en centres de protecció i reforma a casa seva per Nadal? 

En tots dos casos dependrà de les circumstàncies i cas individual de cada menor. Les causes per les quals aquests dies no podrien tornar a casa són diverses.  

En el cas dels centres de protecció pot ser que les famílies resideixin en un altre país, que no disposin d'un lloc adequat per viure, que la situació familiar no aconselli la sortida o que es tracti de menors víctimes de tràfic o que denunciessin els seus pares per qualsevol motiu.  

Als de reforma depèn del règim d'internament. Per exemple, els que tenen un règim tancat poden gaudir de permisos una vegada transcorregut el primer terç de la mesura que els tribunals l'hagin imposada. En el cas dels menors que es troben en règim semiobert, obert o terapèutic, els permisos dependran de la valoració dels professionals del centre, atenent les possibilitats de trencament de la mesura, la comissió de nous fets delictius o una repercussió negativa de la sortida per al menor. 

Com es viu el Nadal en un Centre de Menors? 

Per als menors que per qualsevol raó han estat separats de les famílies, l'època de Nadal és una de les més difícils de l'any. Per a la majoria de nosaltres, la temporada de vacances nadalenques és un moment alegre per passar-ho amb els amics i la família, però, per a ells, representa l'època de l'any en què els sentiments o la sensació de solitud pot arribar al punt màxim. 

Als centres de menors els professionals són conscients de la realitat que els menors viuen en aquesta època de l'any, per això s'esforcen al màxim per programar activitats que omplin i enriqueixin aquests dies tan mancats de rutina.  

El fet que es tracti d'un període no lectiu dóna la possibilitat de programar activitats lúdiques, que no es puguin fer en altres èpoques de l'any i el fet que les ciutats s'omplin d'activitats culturals, convida que els menors en puguin participar .   

També es guarda un espai per a les tradicions, incloent-hi els menors del centre en la decoració del mateix i, deixant un costat el menú, per poder degustar plats i dolços típics d'aquestes dates. 

Vols conèixer tots els detalls sobre com funciona un centre de menors i treballar-ne un? Consulta tots els detalls del nostre Postgrau en Intervenció amb Menors aquí.

Feu un comentari