Ofertes de feina en intervenció amb menors del 04 al 10 de febrer.

Ocupació educador/a social a Castelló D´Empúries.

Descripció del lloc

Cal seleccionar un/a educador/a social a Castelló D´empúries.

Funcions

 • Participar amb l'Equip Tècnic sota la supervisió de la Direcció en l'estudi i l'elaboració del Pla d'Intervenció de cada persona usuària o grup.
 • Implantar el Pla d'Intervenció dins del projecte educatiu del Centre i fer-ne el seguiment.
 • Es valoraran preferentment les candidatures del sexe infrarepresentat.

Requisits

 • Diplomatura i/o Grau en Educació Social i/o habilitació.
 • Domini de les estratègies tant intel·lectuals com a manuals del lloc.
 • Capacitat per modelar els menors servint d'exemple de comportament.
 • Tenir el certificat dabsència de delictes sexuals.
 • Alta motivació pel treball educatiu amb menors.
 • Alta capacitat daprenentatge.
 • Persuasiu i influent.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a educadors social a Castelló.

Descripció del lloc

Es busquen educadors socials a Castelló.

Funcions

 • Organitza la vida quotidiana i atén les necessitats de les unitats o grups d'acord amb el que preveu la normativa vigent i les indicacions de la direcció del centre.
 • Supervisa la feina de l'auxiliar tècnic educatiu i del controlador/a.
 • Elabora i emplena tots els documents, informes i registres que es reflecteixin al projecte educatiu de centre.
 • Administra la medicació elaborada i preparada pel personal competent quan no es trobe al centre el personal sanitari competent.

Requisits

 • Titulació Educació Social.
 • Certificat de Delictes de Natura Sexual. Requeriment de certificat negatiu.
 • Recomanable: Formació complementària i específica en protecció de infància i adolescència, 100 hores.
 • Recomanable: Experiència al lloc 2 anys.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a Educador social a Madrid.

Descripció del lloc

Es busquen 2 educadors socials a Madrid.

Funcions

 • Avalua i planifica les necessitats educatives en col·laboració amb lequip tècnic.
 • Dissenya, programa i imparteix tallers i activitats al centre i fora del centre.
 • Dinamitza l'aula educativa.
 • Efectua trasllats i acompanyament dusuaris.
 • Acompanya en l'orientació i la inserció laboral a l'usuari.
 • Regula i intervé en la convivència diària dels pacients
 • Es coordina amb la xarxa comunitària d'entitats socials, educatives… per donar resposta a les necessitats dels usuaris.

Requisits

 • Grau en educació social.
 • Coneixement en profunditat de lespecialitat.
 • Experiència en treball en equip interdisciplinar.
 • Incorporació a empreses en gran expansió i amb formació continuada.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Feu un comentari