Les oficines de mediació hipotecària: solucions contra els desnonaments

7173394988 4d82be1b3e z

Des de fa aproximadament cinc anys hi ha una dramàtica realitat en què es troben immerses moltes famílies que, com a conseqüència de la seva situació d'atur o d'absència d'activitat econòmica, han deixat de poder complir les obligacions de pagament de préstecs o crèdits que els van ser concedits per a ladquisició del seu habitatge.

Davant d'aquesta circumstància les entitats bancàries comencen el procés d'execució hipotecària (desnonament dels deutors), cosa que genera un problema social seriós. Tant és així que, segons el baròmetre de març del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), els desnonaments són la setena major preocupació dels espanyols (seguit de “les retallades” i dels bancs, per exemple). De fet, el 2012 hi va haver un increment del 20,6% del nombre d'execucions hipotecàries i, des del 2008, ja sumen més de 350.000 en total, com indiquen les dades d'un informe encarregat pel CGPJ que aquest mateix s'ha negat finalment a aprovar.

Aquesta situació és la que ha fet que des de fa una mica més d'un any la majoria d'ajuntaments d'Espanya hagi establert oficines de mediació hipotecària, habitualment mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb els col·legis d'advocats.

Aquestes oficines ofereixen serveis totalment gratuïts per a les persones afectades, oferint informació des de la perspectiva legal i encarregant-se de mediar amb l'altra part interessada (les entitats bancàries, normalment). D'aquesta manera, a més de cercar solucions acordades, s'aconsegueix un gran estalvi econòmic. El gener del 2012, segons dades de l'oficina de mediació hipotecària de Terrassa (la pionera al nostre país), el cost directe de l'execució hipotecària era de 3.150 euros mentre que el cost de l'expedient d'intermediació amb resultat positiu era només de 166 euros .

Acudir a la mediació en aquests casos sol ser la millor alternativa. Per exemple, les dades de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València reflecteixen que el 66% dels casos tramitats en aquesta ciutat el 2012 es van tancar amb acord entre les parts, mitjançant la dació en pagament o la reestructuració del deute.

La tendència és que cada vegada més ajuntaments creïn aquests serveis on professionals de la mediació busquin una solució als conflictes hipotecaris dels ciutadans, ja que les estrictes condicions que imposa el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos no cobreixen la majoria d'afectats en risc de desnonament.

Font de la fotografia: Audiovisuals 15M Saragossa

Feu un comentari