La mediació per a Pimes i autònoms pretén evitar milers de concursos de creditors

El Govern preveu que els jutjats estalviaran uns 14.000 concursos de creditors gràcies a la implantació de la mediació per a Pimes i autònoms. Es tracta d'una eina per afavorir la negociació dels deutes entre les petites empreses i els creditors, comptant amb la mediació d'un professional que articuli aquest procés negociador.

Aquesta mesura s'engloba dins del Avantprojecte de llei suport als emprenedors i la seva internacionalització, que pretén afavorir la cultura emprenedora i facilitar la creació d'empreses.

La mediació extrajudicial forma part del que anomenen “foment de la segona oportunitat”. El seu objectiu principal és que aquelles pimes i autònoms amb un endeutament que pugui provocar el seu cessament laboral puguin evitar el concurs de creditors (ja que és un procés que s'ha demostrat inútil en aquests casos) i negociar amb els creditors reestructuració del deute i els terminis de pagament.

Tot i que encara no hi ha res oficial, sembla que el mediador serà assignat pel mateix Govern (a través del Ministeri de Justícia). La seva tasca consistirà a fer un estudi “ràpid” i elaborar un pla d'estructuració dels pagaments, que després hauran de negociar les parts.

Els costos de la mediació aniran a càrrec del deutor, encara que seran molt inferiors als costos d'un concurs de creditors.

L'aprovació d'aquesta llei pot ser de vital importància ja que, actualment, 90% de les empreses d'Espanya són Pimes i autònoms i generen el 70% de locupació. Amb mesures com aquestes es pretén que puguin salvar el negoci i començar de zero.

Divendres passat 24 va ser presentat al Consell de Ministres un informe sobre aquest Avantprojecte de Llei i s'espera que es debati les properes setmanes i que sigui ratificada al Congrés.

Font de la fotografia: Daninava

Feu un comentari