La llei de taxes judicials i els avantatges d'acudir a un mediador

Des del 17 de desembre de 2012 els ciutadans que fan ús del dret a la tutela judicial efectiva deuen pagar certes taxes, variant la quantia de la mateixa per a cada cas específic. Aquesta mesura va ser publicada a la Llei 10/2012, de 20 de novembre, encara que diferents problemes de coordinació entre el Ministeri de Justícia i el d'Hisenda van fer que se n'endarrerís l'entrada en vigor. Fins aquell moment, aquest tipus de taxes només eren abonades per les empreses amb més de vuit milions de facturació a l'any.

Molts col·lectius s'han manifestat contra aquesta mesura en considerar-la un atemptat als drets fonamentals. Advocats, jutges i sindicats han protagonitzat nombroses concentracions davant dels jutjats de tot Espanya. No obstant això, a la llei promulgada pel ministeri de Ruíz Gallardón es diferència entre el dret a tutela judicial efectiva i el dret a la justícia gratuïta. Ve a dir que des del moment en què la Constitució encomana als legisladors la tasca de regular l'abast, o els límits fins on arriba aquesta justícia gratuïta, s'està donant a entendre que es pot demanar als ciutadans pagar per l'accés a la justícia, en els casos que s'estipuli mitjançant la nova legislació.

Avantatges d'acudir a un mediador

Davant d'aquesta situació, són moltes les avantatges que ofereix l'alternativa de la mediació com a procediment per resoldre els conflictes sense passar pels jutjats. El primer d'aquests avantatges és l'estalvi econòmic que suposa perquè evita el pagament de les taxes a part d'altres despeses pròpies dels processos judicials. A més, en un procés de mediació se solen mantenir les relacions d'amistat entre les dues parts, cosa que no sol passar quan s'arriba fins al final per la via judicial. I finalment, en aquells casos que ja s'hagi recorregut als jutjats, la llei de taxes disposa que es tornarà un 60% de l'import de la quota quan s'arribi a una solució extrajudicial del litigi, per exemple, a través de la mediació .

Feu un comentari