Meli Herrera

Meli Herrera

Docent

Meli Herrera

Formació acadèmica

Llicenciada en Pedagogia, especialitat social i laboral per la Universitat Complutense de Madrid.

Postgrau Especialista en Coordinació Parental.

Postgrau Especialista universitari en Coaching, Intel·ligència Emocional i Programació Neurolingüística (PNL).

Postgrau Expert en Psicomotricitat Terapèutica.

Màster en Psicomotricitat.

Docència EIM

Docent de Coordinació de Parentalitat

Experiència professional

Coordinadora de Parentalitat.

Coach professional, especialista en Intel·ligència Emocional i PNL.

Orientadora familiar.

Assessora Pedagògica.

Terapeuta Psicomotriu

Formadora.

Directora i Fundadora de Vivencialia-processos de canvi.

Últims articles de Meli Herrera

Acoso escolar

La mediació en casos d'assetjament escolar: com es pot utilitzar per resoldre conflictes entre estudiants i per prevenir i abordar l'assetjament escolar.

A la societat actual on van en augment els conflictes escolars, les relacions interpersonals, la comunicació, la gestió emocional i la resolució de conflictes tenen un paper clau a l'hora de prevenir la violència i les diferents formes d'agressió.
Meli Coordinadora 100

Aïllament social i familiar en menors víctimes de ruptures conflictives

Els menors busquen consol, seguretat i protecció a les seves figures significatives i això els permet construir la seva personalitat
Meli Herrera 100

La figura del coordinador de parentalitat a l'auxili dels menors immersos a l'alta conflictivitat parental.

Si bé és cert que hi ha instruments i eines legals per resoldre la problemàtica que es planteja en les relacions paterno-maternofilials, aquests no són suficients en els processos de ruptura altament conflictiva en què els menors estan immersos.