Registre de mediadors/es de Castella i Lleó

Castilla Y Leon

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te com a professional de la mediació en aquesta comunitat autònoma. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

Disposar d'un títol universitari en Dret, Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Sociologia, Treball Social o Educació Social; o, qualsevol altra titulació (Grau, Llicenciatura o Diplomatura) de caràcter social, psicològic, jurídic, educatiu o sanitari.

Formació específica

Formació mínima de 300 hores. Haurà d'estar impartida, organitzada o tutelada per Institucions Universitàries o Col·legis Professionals.

Formació continua

Sense menció legal.

Sol·licitud

Sol·licitud d'inscripció

La Direcció General de Família és l'encarregada de tramitar la resolució de les sol·licituds d'inscripció al Registre de Mediadors/es Familiars de Castella i Lleó. Hauràs d'emplenar la Declaració responsable.

Documentació requerida

Se't requerirà la documentació següent:

  • Declaració responsable on la persona mediadora manifesti que compleix els requisits per a l'exercici de l'activitat professional.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Còpia del títol universitari en cas de no autoritzar l'organisme gestor que ho verifiqui.
  • Còpia del certificat o diploma que acrediti la formació específica en Mediació Familiar. En cas que el curs no estigui acreditat per la Junta de Castella i Lleó, el certificat haurà d'acompanyar-se d'un document on consti el contingut i la durada en hores lectives.

Procediment a seguir a la inscripció

Podràs presentar la sol·licitud de forma telemàtica o presencial: Telemàtica: Caldrà que hi accedeixis a la web de la Junta de Castella i Lleó i realitzeu el tràmit a través d'un d'aquests procediments.

  1. Mitjançant signatura electrònica: caldrà un certificat electrònic per acreditar la identitat del ciutadà, a més de connexió a internet i un navegador degudament configurat.
  2. Signatura electrònica amb autosignatura.
  3. Signatura electrònica amb AppLets.

Presencial: Podrà presentar-se a

  1. Seccions de Família de les Gerències Territorials de Serveis Socials.
  2. Oficines dassistència en matèria de registres de la Junta de Castella i Lleó.
  3. A qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 (LPACAP).