Els pioners de la mediació: figures clau de la història i el seu llegat fins al 2024

A la nostra tradició mediterrània i occidental tenim nombrosos antecedents de cultures concretes i després també de persones, que van ser pioneres a l'hora d'enfrontar amb metodologia la resolució de conflictes a través de la mediació o de tècniques que avui hi englobaríem.

Un recorregut per la història de la mediació

Per exemple, a la antiga tradició grega ja s'incloïa la figura del «synteresis«, un mediador que intervenia en disputes i mirava de trobar solucions equitatives entre les parts.

Però no només a Grècia, també a l'antiga Roma trobem que al sistema jurídic existia una cosa que ha arribat fins als nostres dies, els «jutges pacis» (els jutges de pau), que eren individus designats per mediar en disputes civils abans que fossin portades a judici.

mediación en roma

Un altre gran i llarg període de les diferents civilitzacions que van passar pel nostre país és l'islam. La seva Jurisprudència aplicada en aquest temps a l'Andalus s'inclou el concepte de mediació, anomenat «sulh» en àrab, on s'encoratja les parts a resoldre les seves disputes a través de la mediació.

La convulsa Edat Mitjana de la Península va donar diferents termes que ens recorda aquests primers pioners d'aquest període. Per exemple, a la part àrab s'utilitzava el terme “alfaquec”, amb el seu homònim en català mostolaf” i aragonès Exea”, que anomenava el professional que es dedicava a mediar entre els exèrcits cristians i musulmans de la península. Fins i tot la història ens ha donat grans noms com el jueu de Jaén Hasday ibn Shaprut, paradigma de la mediació i actualment nom d'un premi a la ciutat de Còrdova

A la part cristiana també tenim exemple com són els «amigables componedors» que actuaven com a mediadors en disputes entre veïns o comunitats o, per exemple, a certes ordres religioses com els germans trinitaris que ens arriben des d'aquell temps amb la idea de mediar i alliberar persones en temps de guerra.

mediación entre jóvenes

Més lluny de nosaltres a l'antic orient tenim el cas de Confuci (551-479 aC), Aquest filòsof xinès promovia l'harmonia social i advocava per resoldre disputes a través del diàleg i la negociació, desenvolupant una sèrie de pautes per a la mediació.

Però si vols que parlem de noms propis de la nostra edat moderna la contribució dels quals ha estat molt destacable i que tot mediador hauria de conèixer almenys, serien almenys aquestes persones:

Un és D. William Ury (nascut el 1953): Coautor del llibre Getting to Yes (Obtingui el sí). Aquest autor és molt conegut per les seves contribucions al camp de la negociació i la mediació.

mediación y resolución de conflictos

I també John Paul Lederach (nascut el 1945): Un teòric i practicant de la resolució de conflictes. Lederach ha treballat en àrees de conflicte a tot el món i ha influït en el desenvolupament de la mediació internacional.

Aquí en tenen, civilitzacions i pioners que argumenten la necessitat dels nostres dies, d'implementar el camp civil, familiar, mercantil i sobretot en el nostre temps, al camp migratori, aquesta estratègia en la resolució de conflictes que poden ajudar a la cohesió social d¿unes societats supeditades a les tensions pròpies de la globalització.

Fa el pas cap a la mediació professional

Si vols convertir-te en un mediador o mediadora de primera i ser part de la història de la mediació, aleshores t'has d'unir a l'Escola Internacional de Mediació.

A través de la nostra formació, aconseguiràs respondre als desafiaments professionals que es plantegen al dia a dia així com comptar amb habilitats i coneixements necessaris per resoldre conflictes de manera pacífica i deixar la teva empremta.

No perdis l'oportunitat de formar part del futur de la mediació. Reserva la teva plaça! T'esperem a les nostres aules.

Feu un comentari