Ofertes de feina en intervenció amb menors del 09 al 15 de gener

Ocupació Educador/a social per a àrea de menors a Madrid.

Descripció del lloc

S'ofereix 1 llocs de treball com a educadors socials per a àrees de menors a Madrid.

Funcions

 • Realitzar tasques dintervenció educativa amb els menors/joves i/o famílies, sent el responsable de la formació integral i globalitzadora del menor/jove o grup de menors/joves al seu càrrec.
 • Participar, juntament amb els tècnics i sota la direcció del director i/o coordinador, en el procés educatiu del menor/jove, fent funcions d'orientació, programació, execució i avaluació.
 • Elaborar i seguir el pla dintervenció de cada menor/jove o grup.
 • Organitzar la vida quotidiana i atendre les necessitats de les unitats o grups d'acord amb el que preveu la normativa vigent i les indicacions de la direcció del centre, amb vista a afavorir el desenvolupament integral del menor i joves i la seva autonomia personal i social.
 • Elaborar projectes específics, dins dels programes anuals, en funció de les necessitats dels menors i joves a les seves sortides a l'exterior quan així s'estableixi, tant per a la realització d'activitats educatives, formatives, laborals, sanitàries, d'oci i temps lliure, com per a la realització de tràmits administratius o judicials.
 • Supervisar el treball de lauxiliar tècnic educatiu i controlador/a.

Requisits

 • Titulació compatible amb el lloc de treball: Formació universitària de diplomatura o grau (preferentment en Educació Social) o de llicenciatura o grau en disciplines humanes, socials, de l'educació o disposar d'habilitació professional relacionades amb la tasca que es desenvolupa des dels Centres de Protecció de menors.
 • Acreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • Capacitat dorganització i gestió.
 • Capacitat de resiliència i tolerància a la frustració.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a Educador/a social a València.

Descripció del lloc

Es busca 1 educador social a València.

Funcions

 • Informar, col·laborar i acompanyar els/les beneficiaris/àries a la realització de tràmits relacionats amb la vida diària i aquells necessaris per a la seva atenció personal i familiar i per a l'accés a serveis o gestió de recursos.
 • Realitzar les gestions necessàries per a la prevenció i/o tractament a l'àmbit sanitari.
 • Realitzar les gestions necessàries per a l'escolarització dels menors i accedir-hi als recursos socioeducatius.
 • Proposar, desenvolupar i executar les activitats de lleure, contextualització social i cultural.
 • Acollir les persones i oferir acompanyament, tant dins com fora de la província.
 • Participar en les feines logístiques de l'acolliment.
 • Acompanyar les persones usuàries per propiciar laccés a lhabitatge.

Requisits

 • Formació professional de grau superior o similar en integració social o animació sociocultural o similar.
 • Formació en mediació social i intercultural.
 • Idiomes: anglès, àrab i/o francès
 • Experiència mínima de 2 anys en intervenció social.
 • Competències professionals: Compromís, flexibilitat, treball en equip.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a Educador social a Granada.

Descripció del lloc

Es busca 1 educador social a Granada.

Funcions

 • Generació de xarxes i sinèrgies amb entitats que treballen amb joves procedents dels sistemes de protecció i amb entitats que treballen amb persones migrants.
 • Coordinacions amb professionals dels recursos municipals públics de Granada.
 • Valoració i diagnòstic de la situació de necessitat social de les persones o grups de convivència derivats al projecte: informes de derivació, entrevistes en profunditat, atenció personalitzada, estimació de recursos econòmics, etc.
 • Visita als habitatges i valoració del seu estat per al lloguer. Captació dhabitatges i gestions administratives pertinent. Realització i redacció d'inventaris i informes, així com la realització de reportatge fotogràfic de l'habitatge.
 • Gestió d'incidències i avaries a les instal·lacions dels habitatges del projecte. Contacte amb assegurances de la llar i/o empreses de manteniment. Relació amb proveïdors relacionats amb el manteniment i el condicionament dels habitatges.

Requisits

 • Titulació universitària Educació Social.
 • Nivell B d'anglès i/o francès
 • Formació en mediació.
 • Experiència d'almenys 2 anys amb migrants.
 • Imprescindible permís de conduir i vehicle.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Feu un comentari