Juan Diego Mata Chacón

Docent

Juan Diego Mata Chacón

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret
Màster en Dret de les Noves Tecnologies

Docència EIM

Docent en mediació com a sistema de gestió de conflictes i mediació per mitjans electrònics (online)

Experiència professional

  • Advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sevilla
  • Conflict Managment
  • Prof. Associat Universitat Pablo de Olavide, Dret Públic
  • Prof. Col·laborador Universitat Loyola Andalusia en Postgrau
  • Prof. UNED a Ciències Jurídiques
  • Coautor Manual Pràctic per a Mediadors, El Misteri de la Mediació

Últims articles de Juan Diego Mata Chacón

Blog Post Docente Eim Post Docente Postdocente0905rrss

Què passa si no arribem a cap acord malgrat utilitzar totes les eines de la mediació? Lidiar amb el «no»

Sempre diem que les situacions extremes són més comunes als nostres caps que en la realitat de cada expedient en mediació si bé és cert, que en no pocs moments de mediacions professionals ens donem de cara amb situacions límits.
online

Mediació en línia: Navegant per la resolució de conflictes a l'era digital

Com a nova aposta professional i conegudes les regles, el matrimoni entre Mediació i noves tecnologies comporta un factor de regulació que aporti seguretat jurídica al procés. Això és conseqüència que l'escenari en què es produirà el procediment compta amb ingredients diferents i que són aliens a un procés de Mediació presencial on el professional compta amb altres eines que esdevenen inútils en el context virtual.
Postdocente0905rrss 100

La mediació com a eina en disputes contractuals

La negociació contractual és inherent al trànsit comercial i com a conseqüència directa, desavinences sobre el seu contingut, compliment o resolució; l'empresari o el consumidor solen ser protagonistes d'aquests contractes i no hem d'oblidar que el mateix temps que inverteixen en la confecció d'aquests haurien d'invertir en la gestió de totes les disputes que naixessin com a conseqüència del seu desenvolupament.