Eva Cabra Vázquez

Docent

Eva Cabra Vázquez

Formació acadèmica

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid
Màster en Mediació per la Facultat de Dret de la Universitat de Màlaga

Docència EIM

Docent en mediació educativa

Experiència professional

  • Vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia Oriental i vocal de Mediació
  • Delegada de la Comunitat d'Andalusia del Fòrum Internacional de Mediadors Professionals (FIMEP)
  • Fundadora de COMMEDIACIÓ (Comunicació i Mediació): desenvolupament i implementació de projectes de mediació
  • Presidenta de l'Associació Malaguenya de Mediació A-MEDIACIÓ
  • Psicòloga amb consulta privada, especialitzada en adolescents
  • Directora de l'Escola de Pares del Col·legi Unamuno

Últims articles d'Eva Cabra Vázquez

mediacion comunitaria

Mediació escolar: la base del diàleg

El 30 de gener es commemora als centres educatius la no-violència i la pau, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als Drets Humans, on es comprometen com a defensors de la pau i entesa entre persones de diferent procedència i maneres de pensar .
Blog Post Docente Eim Eva Cabra Vazquez

La mediació no és una eina, és un dret

La mediació educativa no és una simple eina de gestió dels conflictes, que es pot emprar als centres docents per tractar diverses problemàtiques derivades de les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat educativa, suposa un dret ple de la ciutadania, al qual s'hauria de tenir fàcil accés i es tracta d'un de tan important, que no ho hauríem de negar als joves.