Registre de mediadors/es de Aragó

Aragon

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te com a professional de la mediació en aquesta comunitat autònoma. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

 • Estar en possessió d‟un títol oficial, títol de llicenciatura, diplomatura, grau, o de cicle formatiu de grau superior.

Formació específica

Formació de 100 hores en mediació. D'ella, un 35% ha de ser pràctica. El nostre curs d'expert us servirà a aquest efecte.

Formació continua

 • Hauràs d'acreditar 20 hores de formació cada 5 anys.

L'Escola Internacional de Mediació també disposa de formació continuada. Podràs triar fins a 17 especialitats. Accedeix fent click aquí.

Sol·licitud

Sol·licituds d'inscripció

Aragon no disposa d'un registre de professionals de la mediació propi. Es regeix pel Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia dEspanya. Per fer el tràmit, hauràs d'accedir al:

Per emplenar la sol·licitud caldrà que tinguis un certificat digital.

Documentació requerida

Se us requerirà, en primera estada, disposar d'un certificat digital per accedir al tràmit. També caldrà comptar amb una assegurança de responsabilitat civil. Un cop hagueu accedit, al formulari se us demanaran:

 • Dades personals: com ara adreça, província o telèfon mòbil.
 • Dades professionals: entre els quals haurà d'especificar l'àrea de treball, especialitat i experiència professional així com si està inscrit/a, o no, a altres registres.
 • Dades de titulació: en aquest cas, només caldrà que accepti una casella on s'indica: «Consentiment per a comprovació automàtica de la titulació».

Procediment a seguir a la inscripció

El procediment a seguir consta de dos passos:

 1. Accedir a la sol·licitud: 'Inscripció de mediador, persona física (secció primera del registre)' del Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, disposant d'un certificat digital.
 2. Emplenar el document amb les dades que se sol·liciten (podrà veure quines són al 'Documentació Requerida'). Feu clic en un botó que us indicarà continuar, se us mostrarà un resum amb totes les dades, i en prémer de nou a continuar, ja haurà enviat la seva sol·licitud per ingressar al Registre.

Registre Públic de Mediadors d'Emprenedoria d'Aragó

Dirigit a:

Persones físiques o jurídiques especialitzades en treball autònom i suport a les persones emprenedores, donades d'alta en una activitat econòmica que els habilitin en alguna de les especialitats pròpies de l'emprenedoria.

Requisits:

 • Estar realitzant una activitat professional que l'habiliti en alguna de les especialitats pròpies de l'emprenedoria, com ara les relatives a l'exercici del dret, de l'economia i les finances, de la gestió pública i de l'administració.
 • Estar en possessió d'un títol oficial universitari de grau o llicenciatura, en àmbits propis del coneixement sobre l'emprenedoria, en particular a les àrees d'Empreses, de Dret, d'Economia i Finances, de Gestió Pública i de l'Administració, o d'un títol oficial de formació professional de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances, entre d'altres. Excepcionalment, es poden acreditar com a mediadors d'emprenedoria aquelles persones que, no complint el requisit d'aquest article de disposar de titulació oficial, tanmateix, acreditin una trajectòria empresarial amb una experiència mínima de deu anys en els darrers vint en l'àmbit de l'emprenedoria, en almenys vint projectes emprenedors diferents.
 • Disposar de experiència acreditada en emprenedoria per un total d'almenys cinc anys durant els darrers deu, posada en pràctica en almenys deu projectes emprenedors diferents. En tots els casos, lexperiència serà exercida com a professionals en funcions dassessorament, direcció, gestió o creació de projectes emprenedors, per compte propi o aliè, en els àmbits que pugui ser oportuna la mediació per a la persona emprenedora.
 • Haver cursat formació específica en matèria de mediació d'emprenedoria, d'almenys 100 hores de docència el contingut de les quals ha d'incloure, almenys, allò relatiu al marc jurídic de l'emprenedoria; els processos i els tràmits administratius per a la creació d'empreses; les matèries econòmiques, tècniques i financeres pròpies del desenvolupament dun projecte empresarial; així com els aspectes psicològics, dètica de la mediació, de processos i de tècniques de comunicació i negociació. Així mateix, el mediador d'emprenedoria haurà de fer una o diverses activitats de formació contínua en matèria de mediació d'emprenedoria, almenys cada cinc anys i per un mínim de durada de 20 hores.
 • Subscriure un assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l'activitat professional derivada de la seva actuació en les actuacions en què intervingui.

Per a més informació consulteu la web oficial del Govern d'Aragó.