Ofertes de feina en mediació del 26 de juny al 02 de juliol

ofertas de empleo 1024x153 1

Ocupació mediador/a intercultural a Alacant.

Descripció del lloc

Es cerca mediador/a intercultural a Alacant.

Funcions

 • Afavorir una educació basada en els valors de igualtat, respecte i diversitat.
 • Promoure actituds i comportaments que rebutgin la discriminació cultural i desenvolupin relacions interculturals igualitàries.
 • Impulsar l'empatia i el diàleg com a eines fonamentals a la resolució de conflictes. 
 • Promoure l'ús d'un llenguatge inclusiu i respectuós que eviti els prejudicis i els estereotips.  
 • Fomentar les activitats destinades a aprofundir en el coneixement entre les persones.

Requisits

 • Experiència prèvia obligatòria de 5 anys a camp social i de 3 anys en treball amb menors en situació de conflicte.
 • Domini de l´àrab
 • Imprescindible estar en possessió de titulació en Mediació Intercultural o Mediació Social.
 • Amb disponibilitat horària i incorporació immediata.
 • Experiència de treball amb col·lectius de menors.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a a Madrid

Descripció del lloc

Es busquen 1 mediador/a a Parla, Madrid.

Funcions

 • Representaràs la Institució a la seva àrea de competència o activitat.
 • Col·laboraràs a les campanyes/activitats institucionals.
 • Garantiràs l'execució i el compliment de les normatives i procediments aplicables a la Institució, amb relació a les àrees de qualitat, laboral i prevenció de riscos.
 • Participaràs i col·laboraràs activament en el desenvolupament de la memòria corporativa
 • Participaràs i col·laboraràs activament en la gestió i la coordinació de l'equip de voluntaris de l'àrea d'activitat.
 • Vetllaràs per la bona imatge de la institució.

Requisits

 • Formació Professional de Grau Superior (àrea sociocultural) i/o Formació de Mediació Social Intercultural.
 • Experiència acreditada almenys de 6 mesos en intervenció amb persones immigrants, refugiats, persones sol·licitants d'asil.
 • Experiència en accions de mediació social i sensibilització intercultural.
 • Nivell alt d'idiomes, preferiblement anglès i francès. Es farà prova de nivell.
 • Coneixements d'informàtica de nivell usuari.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a a Màlaga.

Cal un mediador/a a Màlaga.

Funcions

 • Oferir el suport i el suport tècnic necessari en la supervisió i gestió dels projectes que conformen l'àrea de Mediació i Convivència.
 • Vetllar pel compliment dels criteris generals de gestió dels projectes alineats amb la missió, la visió i els valors de l'entitat.
 • Generar sinèrgies entre projectes i rèplica de bones pràctiques.
 • Dinamitzar espais daprenentatge entre responsables de projectes.
 • Suport a la RE en la modelització de ferramentes i procediments comuns.
 • Suport a la RE en la formulació de projectes.
 • Suport a la RE en els processos de selecció i en la posada en marxa dels nous projectes.
 • Seguiment i control pressupostari dels diferents projectes.
 • Seguiment i justificació tècnica dels projectes de làrea.
 • Suport als responsables dels serveis en la supervisió dels equips dintervenció.

Requisits

 • Titulat/ada en Ciències Socials: Treball social, Educació social, Psicologia, Sociologia, Antropologia.
 • Coneixements d'informàtica nivell avançat Office.
 • Experiència d'almenys dos anys en intervenció amb persones o famílies amb risc d'exclusió social i situació de vulnerabilitat habitacional.
 • Experiència almenys de tres anys en gestió d'equips.
 • Experiència almenys de dos anys en formulació, posada en marxa, seguiment, justificació i avaluació de projectes.
 • Experiència de com a mínim un any en treball comunitari amb col·lectius vulnerables.
 • Coneixement del sistema de subvencions/licitacions públiques.
 • Formació mínima de 200 hores en gestió de conflictes i mediació.
 • Curs de direcció de centres de serveis socials.

Inscriu-te aquí.

Feu un comentari