Ofertes de feina en mediació del 05 a l'11 de febrer

ofertas de empleo 1024x153 1

Ocupació mediador/a intercultural a Lanzarote.

Descripció del lloc

Es busca mediador/a intercultural a Lanzarote.

Funcions

 • Interpretar i traduir en les intervencions entre els menors i lequip educatiu i/o tècnic.
 • Facilitar i vetllar per la convivència i el bon clima al centre.
 • Mediar en situacions de conflicte.
 • Contactar amb la família d'origen, així com assessorar sobre els processos legals oportuns dels menors per obtenir documentació necessària.
 • Col·laborar en lexecució del programa educatiu individual i del centre, sota la supervisió de leducador i en coordinació amb lequip educatiu.
 • Rebre i acomodar els menors en arribar al recurs.

Requisits

 • Idioma àrab nivell nadiu.
 • Idioma bàmbara, wòlof nivell nadiu.
 • Estudis de mediació intercultural.
 • Acreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • Capacitat dorganització i gestió.
 • Flexibilitat horària.
 • Permís de conduir.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a intercultural a Almeria, Màlaga, Sevilla, Granada i Algesires.

Descripció del lloc

Es busquen 5 mediador/a interculturals a Almeria, Màlaga, Sevilla, Granada i Algesires.

Funcions

 • Afavorir una educació intercultural basada en valors com la igualtat, el respecte i la diversitat. Aquests valors humanistes són de gran importància en un món cada cop més globalitzat i divers.
 • Promoure actituds, conductes i canvis socials que rebutgin la discriminació cultural i desenvolupin relacions igualitàries entre les diferents cultures. 
 • Promoure un llenguatge inclusiu i respectuós, per evitar els estereotips, prejudicis i rebuig.
 • Fomentar les activitats que s'adrecin al coneixement entre els alumnes de la mateixa aula o centre escolar. 

Requisits

 • Formació en mediació intercultural i gènere.
 • Recomanable que parli i escrigui en àrab.
 • Vacants: Almeria, Màlaga, Sevilla, Granada i Algesires.
 • Experiència mínima de 6 mesos.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a comunicatiu/iva a Astúries.

Cal mediat/da comunicatiu/iva a Astúries.

Funcions

 • Realitzar intervencions de mediació comunicatives.
 • Acompanyaments i suport a lusuari en la realització de les gestions bàsiques.
 • Accions sociocomunicatives i comunitàries.
 • Utilitzar estratègies comunicatives per afavorir la comunicació.

Requisits

 • Grau Superior de Mediació Comunicativa.
 • Nivell B2 de llengua de signes.- Coneixements i experiència sobre la comunicació sorda i/o moviments associatius de persones sordes.

Inscriu-te aquí.

Feu un comentari