Ofertes de feina en mediació del 12 al 18 de febrer

ofertas de empleo 1024x153 1

Ocupació mediador/a social a Mallorca.

Descripció del lloc

Es cerca mediador/a social a Mallorca.

Funcions

 • Intervenir entre actors socials o institucionals en situacions socials de multiculturalitat per tal de prevenir i/o resoldre possibles conflictes i potenciar la comunicació amb l'objectiu de treballar i afavorir la convivència intercultural.
 • Intervenir entre la persona menor d'edat i entre el grup d'iguals o professionals per aconseguir la integració a l'àmbit nou.
 • Donar suport als acompanyaments i en la tramitació de la documentació.

Requisits

 • Experiència en àmbits educatius. Imprescindible nivell alt/mitjà d'àrab.
 • Perseverança i tenacitat. Integritat i honradesa. Entusiasta, compromès i orientat cap a laltre.
 • Estar en possessió del títol oficial universitari o de formació professional superior, i comptar amb la formació específica per exercir la mediació.
 • Estar en possessió del certificat dabsència dantecedents penals de naturalesa sexual.
 • Alta motivació per al treball educatiu amb menors.
 • Alta capacitat daprenentatge. 

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a social/cultural a Madrid

Descripció del lloc

Es busquen 5 mediador/a social/cultural a Madrid.

Funcions

 • Facilitadora d'accés a dones d'altres països d'origen, amb una atenció especial a dones amb altres idiomes i/o cultures.
 • Suport a la facilitació daccés a alguns espais tancats dexercici de prostitució (principalment pisos i clubs).
 • Suport a les gestions vinculades a la intervenció amb les dones ia l'acompanyament de les intervencions a qualsevol dels serveis del recurs.
 • Participació en el treball en xarxa com a eina de sensibilització d'altres contextos culturals.

Requisits

 • Titulació en Formació professional, cicle formatiu mitjà o superior assimilable.
 • Almenys 2 anys dexperiència en mediació social i/o intercultural.
 • Coneixements de la realitat contextual de les dones en situació de prostitució o víctimes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.
 • Coneixement i experiència en laplicació de metodologies participatives i deducació popular (individual i comunitària) i amb coneixement dels codis culturals de les dones a atendre.
 • Coneixement de la cultura dEuropa de lEst.
 • Perspectiva de gènere.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a intercultural a Màlaga

Es necessita intervingut intercultural a Màlaga.

Funcions

 • Més enllà de la resolució de conflictes puntuals, el mediador cultural ha de promocionar les actituds adequades, és a dir, les tendeixen a crear un clima de bona convivència entre les dues parts.
 •  Fer que una o ambdues parts se sentin compreses.
 • Estendre ponts entre les dues parts, ajudar que s'entenguin i arribin a un acord.

Requisits

 • Formació en mediació intercultural i gènere
 • Recomanable que parli i escrigui en àrab
 • Vacants: Almeria, Màlaga, Sevilla, Granada i Algesires 
 • Experiència mínima de 6 mesos

Inscriu-te aquí.

Feu un comentari