Ofertes de feina en mediació de l'11 al 17 de setembre

ofertas de empleo 1024x153 1

Ocupació mediador/a intercultural a Madrid.

Descripció del lloc

Es busca mediador/a intercultural a Torrejón de Ardoz, Madrid.

Funcions

 • Representaràs la Institució a la seva àrea de competència o activitat.
 • Col·laboraràs a les campanyes/activitats institucionals.
 • Garantiràs l'execució i el compliment de les normatives i procediments aplicables a la Institució, amb relació a les àrees de qualitat, laboral i prevenció de riscos.
 • Participaràs i col·laboraràs activament en el desenvolupament de la memòria corporativa.
 • Participaràs i col·laboraràs activament en la gestió i la coordinació de l'equip de voluntaris de l'àrea d'activitat.
 • Vetllaràs per la bona imatge de la institució.
 • Donarà suport al disseny, planificació d'accions d'intervenció i formació dels participants, desenvolupant funcions i gestions pròpies dels teus coneixements i de l'àrea de pertinença.
 • Realitzaràs accions per facilitar la integració de participants al projecte (Sol·licitants de protecció internacional, refugiats/des i desplaçats).
 • Atendràs les demandes i les peticions d'informació dels participants.
 • Gestionaràs i coordinaràs amb entitats públiques o privades, internes o externes lligades a l'activitat desenvolupada.

Requisits

 • Formació Professional de Grau Superior (àrea sociocultural) i/o Formació de Mediació Social Intercultural.
 • Experiència acreditada almenys de 6 mesos en intervenció amb persones immigrants, refugiats, persones sol·licitants d'asil.
 • Experiència en accions de mediació social i sensibilització intercultural.
 • Nivell alt d'idiomes, preferiblement anglès i francès. Es farà prova de nivell.
 • Coneixements d'informàtica de nivell usuari.
 • Coneixement de llengües.
 • Ser voluntari/ària actiu/iva de Creu Roja.
 • Experiència en feina amb persones voluntàries.
 • Pertànyer a algun dels col·lectius de població vulnerable contemplats al pla d'ocupació de Creu Roja Espanyola.
 • Estar en possessió de certificat de discapacitat.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a intercultural a Alacant.

Descripció del lloc

Es busquen 1 mediador/a intercultural a Alacant.

Funcions

 • Facilitar els processos de comunicació entre les persones residents al dispositiu.
 • Mediar en les situacions de conflicte derivades de les dificultats culturals i idiomàtiques.
 • Atendre proactivament la convivència al centre a través de dinàmiques grupals
 • Atendre situacions individuals, familiars i grupals.
 • Acompanyaments i coordinació amb serveis públics datenció centres educatius, centres de salut i altres entitats.
 • Donar suport des de la perspectiva intercultural, als professionals del centre per tal de promoure el millor acompanyament i intervenció.

Requisits

 • Titulació en cicles formatius de Grau mitjà, o certificats de professionalitat, en matèries relacionades amb l'àrea sociocultural.
 • Experiència contrastada almenys de 2 anys.
 • Imprescindible domini idioma àrab i valorable altres idiomes.
 • Competències: Iniciativa i autonomia, Capacitat daprenentatge, Flexibilitat, Fiabilitat tècnica i personal, Comunicació interpersonal, Treball en equip.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Descubre las últimas ofertas de empleo de mediación.

Ocupació mediador/a amb menors a Granada.

Es necessita intervingut/da amb menors a Dúrcal, Granada.

Funcions

 • Afavorir una educació intercultural basada en valors com ara la igualtat, el respecte i la diversitat.
 • Promoure actituds, conductes i canvis socials que rebutgin la discriminació cultural i desenvolupin relacions igualitàries entre les diferents cultures. Impulsar el diàleg i l'empatia com a eines de resolució de conflictes.
 • Promocionar un llenguatge inclusiu i respectuós, per evitar els estereotips, prejudicis i rebuig.
 • Fomentar les activitats que es dirigeixin al coneixement entre els menors.

Requisits

 • Disponibilitat d´incorporació immediata.
 • De forma desitjable, compteu amb experiència acreditada d'almenys dos anys en el seu àmbit d'actuació o formació addicional en l'àmbit psicosocial, laboral i/o socioeducatiu d'almenys 300 hores de durada.
 • Se sol·licitarà l'acreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • Residència a Dúrcal o disponibilitat per desplaçar-se a aquesta zona, on hi ha el centre de treball.

Inscriu-te aquí.

Feu un comentari