Educació emocional en menors i joves

L'educació emocional és de vital importància a menors i joves.

Dotar-los d'habilitats i competències emocionals consisteix a ensenyar-los com identificar, expressar i regular les seves emocions de manera efectiva, així com comprendre les emocions dels altres. A través de l'educació emocional, els joves poden aprendre a fer anar l'estrès, a prendre decisions saludables ia construir relacions positives amb els altres. 

Segons l'informe publicat per PROEM, la Xarxa Interdisciplinar per a promoció de la Salut Mental i el Benestar emocional als Joves “els problemes emocionals en els joves són un problema de salut pública i no només per les conseqüències o impacte negatiu que suposen sobre la qualitat de vida, el benestar i desenvolupament dels mateixos joves, sinó pels costos socioeconòmics i sanitaris que això suposa”. Tot i això, la investigació sobre el diagnòstic i tractament d'aquests trastorns, la promoció de la salut i el benestar emocional i la prevenció dels trastorns mentals encara continua sent insuficient. 

menores y jovenes

Per què l'educació emocional és tan important? 

L'educació emocional és important perquè les emocions juguen un paper fonamental a la vida de les persones. Quan els joves no tenen les habilitats per manejar les seves emocions, poden experimentar problemes emocionals i mentals, com ara ansietat, depressió i estrès. També poden tenir dificultats per relacionar-se amb els altres, cosa que pot afectar negativament la seva vida social i acadèmica. Per contra, quan els joves tenen habilitats emocionals sòlides, poden experimentar més nivells de benestar emocional, millorar-ne l'autoestima i la capacitat per manejar situacions difícils. 

Quins són els programes deducació emocional més importants? 

Hi ha diversos programes d'educació emocional coneguts que s'utilitzen a tot el món. Un és el programa «RULER» de Yale, que se centra a ensenyar els estudiants a reconèixer, comprendre, regular, expressar i utilitzar les seves emocions de manera efectiva. Aquest programa s'ha fet servir a escoles de tot el món i s'ha demostrat que millora el benestar emocional dels estudiants i redueix els problemes emocionals i de conducta. 

Un altre programa conegut és el «Programa d'Intel·ligència Emocional» de la Universitat de Chicago, que se centra a ensenyar als estudiants habilitats per manejar l'estrès, les emocions i les relacions. Aquest programa ha demostrat ser efectiu per millorar el benestar emocional dels estudiants i per reduir els problemes emocionals i de conducta. 

menores y jovenes 2

A Espanya, un dels programes d'educació emocional més coneguts és «Programa d'Educació Emocional i per a la Creativitat» de Rafael Bisquerra, que se centra a ensenyar els estudiants a reconèixer i gestionar les seves emocions, a millorar la seva autoestima ia desenvolupar habilitats socials. Aquest programa s'ha utilitzat a moltes escoles a Espanya i s'ha demostrat que millora la salut emocional dels estudiants i el rendiment acadèmic. 

Un altre programa utilitzat a Espanya és el programa «Sentir i Pensar» de Josep M. Torelló, que se centra a ensenyar els estudiants a comprendre les seves emocions, a desenvolupar habilitats socials ia millorar-ne l'autoestima. Aquest programa s'ha utilitzat a moltes escoles a Espanya i s'ha demostrat que millora la salut emocional dels estudiants i el rendiment acadèmic. 

En conclusió, l'educació emocional és important per al desenvolupament de la persona, una persona amb intel·ligència emocional té confiança en les pròpies capacitats i manté relacions satisfactòries amb els altres, té una autoestima alta, se sent motivat a afrontar desafiaments i té recursos suficients per a solucionar conflictes. 

Ensenyar els nens, nenes i joves a gestionar les seves emocions, els permet incrementar la percepció de control sobre aquells que els passa i tenir una percepció més satisfactòria de la seva vida. 

Coneix tots els detalls a la nostra formació d'especialització en Intervenció amb Menors.

Feu un comentari