Ofertes de feina en intervenció amb menors del 20 al 26 de febrer

Ocupació Educador/a social per a Barcelona.

Descripció del lloc

Cal seleccionar un/a educador/a social per cobrir una vacant al Servei de Protecció d'Emergència d'Arenys de Mar, a Barcelona.

Funcions

 • Analitzar la situació personal, familiar i social del nen/a, adolescent o jove per tal d'elaborar el projecte d'intervenció educatiu individual.
 • Realitzar acompanyament al medi i suport per realitzar gestions, suport comunitari i/o entrenament per tal de desenvolupar habilitats socials i millorar la relació familiar.
 • Revisar el Projecte Educatiu Individualitzat dels menors i/o famílies per registrar-ne el desenvolupament correcte.
 • Intervenir des d'un vincle significatiu amb els nens, nenes, adolescents o joves i contribuir així al creixement harmoniós, estable i reparador.
 • Dur a terme tutories setmanals amb els tutorats assignats i registrar degudament tot el que passa.

Requisits

 • Grau Educació Social.
 • Preferiblement experiència amb infància en risc o població immigrant però no requisit excloent.
 • Bona capacitat de redacció.
 • Preferiblement Nivell C de català o equivalent (però no excloent).
 • Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la Infància i Adolescència.
 • Sistema de protecció i tutela de la infància i l'adolescència a Catalunya.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a Educador/a social a Gran Canària.

Descripció del lloc

Es busca 1 educador/a social a Gran Canària.

Funcions

 • Controlar, organitzar i gestionar les activitats internes del centre, realitzar tasques pròpies dintervenció educativa sota la supervisió del director i/o coordinador. Desenvolupar programacions educatives, supervisar el treball dels auxiliars, emplenar la documentació corresponent i vetllar per la seguretat del centre i els menors.
 • Garantir el compliment del model educatiu i de les tasques diàries, distribuir les funcions dels auxiliars, intervenir amb menors i fer els tràmits administratius.

Requisits

 • Titulació compatible amb el lloc de treball: Formació universitària de diplomatura o grau en educació social.
 • Experiència a centres de protecció de menors amb problemes de conducta.
 • Disponibilitat per desplaçar-se a Maspalomas (sud de l'illa).
 • Capacitat dorganització i gestió.
 • Flexibilitat horària.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a Educador social a Madrid.

Descripció del lloc

Es cerca 1 educador social a Madrid.

Funcions

 • Acolliment inicial, entrevistes i diagnòstic social i familiar.
 • Incorporació de les famílies als habitatges.
 • Desenvolupament dhabilitats socials i convivencials per a la gestió de la vida quotidiana.
 • Acompanyaments a recursos socials i suport en la gestió de prestacions a què tinguen dret.
 • Visites als habitatges del projecte.
 • Seguiment de la convivència, gestió de lhabitatge i objectius pactats conjuntament amb la persona acollida.
 • Generació de xarxes socials, contextos, processos i recursos educatius i socials.
 • Dissenys dintervenció social amb les famílies i persones participants del Programa.
 • Cobertura de necessitats i gestió de les ajudes que preveu el programa.
 • Suport en el seguiment de la convivència als dispositius d'acollida.

Requisits

 • Experiència mínima dun any en projectes datenció a persones sol· licitants i beneficiàries de protecció internacional.
 • Experiència sota lenfocament de la perspectiva de gènere/ LGTBI+.
 • Experiència de treball en acompanyament social a famílies en risc dexclusió social.
 • Experiència de treball a ONGs.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Feu un comentari