Ofertes de feina en intervenció amb menors del 10 al 16 d'abril

Ocupació educador/a social per a centres de menors a Pamplona.

Descripció del lloc

Cal seleccionar un/a educador/a social per a Pamplona, Navarra.

Funcions

 • Atenció directa a les persones menors d'edat, aplicació de la interacció socioeducativa i observació i avaluació de cada cas.
 • Educar i tenir cura de les persones menors d'edat ateses, d'acord amb el projecte educatiu i amb la normativa vigent.
 • Exercir amb periodicitat setmanal lacció tutorial deducador o educadora referent sobre les persones.
 • Articular la coordinació amb els recursos, agents i serveis que intervenen i tenen relació amb la consecució dels objectius marcats al pla de cas i al programa educatiu individual.
 • Complir i facilitar el compliment de les normes de convivència.
 • Assumir la responsabilitat en làmbit de les seves competències per a la presa de decisions o mesures necessàries en absència de la persona responsable superior més directa.

Requisits

 • Professional amb titulació en àrea de les ciències socials (diplomatura o grau) preferència educador social, amb almenys 1 any d'experiència a les
  funcions i tasques descrites a l'oferta d'ocupació.
 • Molt valorable l'aportació d'experiència en àmbits semblants al descrit i contacte amb l'àmbit del menor en reforma o protecció.
 • Imprescindible permís de conduir i vehicle.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a Educador/a social a Madrid.

Descripció del lloc

Es busca 1 educador/a social a Madrid.

Funcions

 • Col·laboració al Diagnòstic comunitari identificant situacions de risc i/o conflicte.
 • Participació al Disseny d'Intervenció Interdisciplinar.
 • Contacte amb els joves que es trobin en situació de risc i la seva posterior intervenció si fos necessari.
 • Mediació en la prevenció i la solució de conflictes.
 • Treball en xarxa amb ladministració pública i serveis socials.
 • Posada en marxa de processos de dinamització que facilitadors de la participació social i cultural dels joves en els processos de creixement dels barris.
 • Realització dactivitats que promoguin la sensibilització social.

Requisits

 • Experiència demostrable de 1 any en projectes de mediació, imprescindible acreditar amb certificat.
 • Nivell de conversa d'un altre idioma acreditat amb certificat.
 • Es valorarà formació específica amb menors.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Ocupació per a Educador social a Barcelona.

Descripció del lloc

Es cerca 1 educador social a Barcelona.

Funcions

 • Analitzar la situació personal, familiar i social del nen-A, adolescent o jove per tal d'elaborar el projecte d'intervenció educatiu individual.
 • Realitzar acompanyament al medi i suport per realitzar gestions, suport comunitari i/o entrenament per tal de desenvolupar habilitats socials i millorar la relació familiar.
 • Revisar el Projecte Educatiu Individualitzat dels menors i/o famílies per registrar-ne el desenvolupament correcte.
 • Intervenir des d'un vincle significatiu amb els nens, nenes, adolescents o joves i contribuir així al creixement harmoniós, estable i reparador.
 • Dur a terme tutories setmanals amb els tutorats assignats i registrar degudament tot el que passa.
 • Participar a les assemblees per recollir propostes sobre el funcionament del Centre i les necessitats dels nens, nenes i joves i poder oferir respostes i diàleg.

Requisits

 • Formació acadèmica necessària: Grau d'Educació Social.
 • Experiència professional necessària: Preferiblement experiència amb infància en risc o població immigrant però no requisit excloent.
 • Bona capacitat de redacció.
 • Preferiblement Nivell C de català o equivalent (però no excloent).
 • Llei/2010, dels drets i oportunitats de la Infància i Adolescència.
 • Sistema de protecció i tuia de la infància i adolescència a Catalunya.
 • Preferiblement permís B de conduir i vehicle propi (però no excloent). Figurar com a sol·licitant de feina a l'INEM. Iniciativa i flexibilitat.

Pots inscriure't en aquesta oferta de treball per treballar com a mediador/a fent clic aquí.

Feu un comentari