Paula Ayala Godoy

Paula Ayala Godoy

Academic Project Manager

Paula Ayala Godoy

Lloc a EIM

Tècnica de treball de l'Escola Internacional de Mediació

Graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans. Experta en orientació cap a la feina. Experiència en orientació laboral amb diversos col·lectius vulnerables i al sector social, dissenyant itineraris personalitzats d'inserció.