Laura Ruiz

Laura Ruiz Garcia

Academic Project Manager

Laura Ruiz García

Lloc a EIM

Academic Project Manager de l'Escola Internacional de Mediació