Ignacio Puig

Docent

Ignacio Puig

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Docència EIM

Docent de mediació laboral

Experiència professional

  • Mediador i conciliador del Tribunal Laboral de Catalunya
  • Professor laboral Universitat de Barcelona
  • Advocat i mediador laboral